انتصاب مدیر دفتر ارتباط با صنعت

۲۹ آبان ۱۳۸۵ | ۱۹:۵۴ کد : ۱۷۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۸۴۰
رئیس محترم دانشگاه طی حکمی آقای مهندس داریوش دیدبان را به سمت مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب نمودند. این دفتر تا کنون زیر مجموعه مدیریت پژوهشی دانشگاه بوده و امور آن زیر نظر مدیر پژوهشی اداره می شد. در وضعیت جدید انتظار می رود خدمات علمی تقاضا محور دانشگاه در ارتباط با نهادهای بیرون از دانشگاه اعم از مراکز دولتی و خصوصی و صنایع شامل مشاوره علمی و طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای بیش از پیش گسترش و توسعه یابد و ضمن معرفی توانمندیهای دانشگاه در رفع نیازهای تحقیقاتی جامعه،شاخص های دانشگاه در این زمینه رشد پیدا نماید.

رئیس محترم دانشگاه طی حکمی آقای مهندس داریوش دیدبان را به سمت مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب نمودند. این دفتر تا کنون زیر مجموعه مدیریت پژوهشی دانشگاه بوده و امور آن زیر نظر مدیر پژوهشی اداره می شد. در وضعیت جدید انتظار می رود خدمات علمی تقاضا محور دانشگاه در ارتباط با نهادهای بیرون از دانشگاه اعم از مراکز دولتی و خصوصی و صنایع شامل مشاوره علمی و طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای بیش از پیش گسترش و توسعه یابد و ضمن معرفی توانمندیهای دانشگاه در رفع نیازهای تحقیقاتی جامعه،شاخص های دانشگاه در این زمینه رشد پیدا نماید.


نظر شما :