موافقت وزارت علوم با هیات امنای مستقل در دانشگاه کاشان

۱۴ اسفند ۱۳۹۱ | ۱۸:۴۴ کد : ۱۷۵۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۷۹۹
معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان، از موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تشکیل هیات امنای مستقل در این دانشگاه خبر داد.

 معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان، از موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تشکیل هیات امنای مستقل در این دانشگاه خبر داد.

دکتر حمیدرضا محمدی افزود: با توجه به توسعه دانشگاه، گستردگی و تنوع موضوعات قابل طرح در جلسات هیات امنا و تصمیم گیری بهتر در خصوص موضوعات، درخواست مستقل شدن هیات امنای این دانشگاه به وزارت علوم ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت.

وی، با اشاره به اینکه هیات امنای این دانشگاه در قبل با دانشگاه های شهرکرد و هنر اصفهان تشکیل می شد اظهار داشت: از این پس هیات امنای این دانشگاه با حضوراعضاء به صورت مستقل تشکیل و به وظایف خود می پردازد.

دکتر محمدی، ترکیب اعضای هیات امنا را وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، رییس دانشگاه و چهار تا شش نفر از شخصیت های علمی، فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری ( که حداقل دو نفر از آنها بایستی عضو هیات علمی دانشگاه باشند) و رییس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ذکر کرد و افزود: ریاست هیات امنا به عهده وزیر و دبیری آن را رییس دانشگاه برعهده خواهند داشت.

وی، با اشاره به پیشنهاد وزیر علوم در خصوص عضویت یکی از خیرین نیز در کلیه جلسات هیات امنا خاطر نشان کرد: یکی از خیرین این دانشگاه نیز برای عضویت در جلسات هیات امنا معرفی می شود.

معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان، از جمله وظایف و اختیارات هیات امنا را، تصویب آئین نامه های داخلی، تصویب سازمان اداری دانشگاه، بررسی و تصویب بودجه دانشگاه، تصویب بودجه تفصیلی، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن، تعیین حسابرس و خزانه دار، تصویب آئین نامه های مالی و مالیاتی و تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و دیگر موارد ذکر کرد.  


نظر شما :