تعویق زمان برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری

۲۳ آبان ۱۳۸۵ | ۱۹:۰۹ کد : ۱۷۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۸۹۶
بمنظور معرفی پژوهشگران برگزیده کشوری جشنواره ای با عنوان «جشنواره پژوهش و فن آوری» در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۵ برگزار می شود. آئین نامه ها و فرم های مربوطه در سایت معاونت پژوهشی وزارتخانه به آدرس http://research.gov.ir/pajoohesh موجود است.

بمنظور معرفی پژوهشگران برگزیده کشوری جشنواره ای با عنوان «جشنواره پژوهش و فن آوری» در تاریخ 25/10/85 برگزار می شود. آئین نامه ها و فرم های مربوطه در سایت معاونت پژوهشی وزارتخانه به آدرس http://research.gov.ir/pajoohesh موجود است.


نظر شما :