ارائه گزارش عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹

۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۲ کد : ۱۷۳۸۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۴۰

گزارش عملکرد برنامه عملیاتی سال 1399 در شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ارائه شد.

در این نشست به ترتیب حوزه های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهشی و ارتباطات علمی ، معاونت نوآوری و اقتصادی، معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی ، معاونت اداری مالی و مدیریت منابع و حوزه ریاست به طور جداگانه و مبسوط و مستدل عملکرد سال 1399 را منطبق با برنامه راهبردی دوم دانشگاه کاشان ارائه کردند.

ارزیابی تحقق شاخص های برنامه دوم و ارزیابی اقدامات اجرایی در حوزه های مختلف دو سرفصل اصلی ارائه این گزارش ها بود.

این گزارش در جلسه آتی هیات امنا نیز ارائه خواهد شد.

دانشگاه کاشان در زمینه تدوین و اجرای برنامه های راهبردی چهارساله از دانشگاه های پیشرو کشور است که پس از اجرای برنامه چهارساله اول از ابتدای سال 1399 برنامه چهارساله دوم را آغاز کرده است.


( ۱ )

نظر شما :