نهمین جایزه ترویج علم ایران

۲۰ آبان ۱۳۸۵ | ۱۳:۴۷ کد : ۱۷۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۰۰۸
انجمن ترویج علم ایران به منظور قدردانی از کوششش های مروجین علم و تشویق عموم به فعالیت و زمینه سازی برای ارتقای بینش و تفکر علمی در جامعه نهمین دوره جایزه ترویج علم را برگزار و از افراد یا سازمان هایی که بهترین و موثرترین فعالیت ها را برای همگانی کردن علم، گسترش اندیشه و فرهنگ علمی در ایران و کاربرد علم در هر یک از سوح زندگی اجتاعی انجام داده اند، طی مراسمی تقدیر می کند. انجمن ترویج علم ایران برای نخستین بار و همزمان با مراسم اهدای نهمین جایزه ترویج علم ایران، بخش ویژه ای را به تجلیل از معلمان خلاق و ترویج گر در مناطق محروم کشوراختصاص می دهد.لذا بدینوسیله انجمن ترویج علم ایران از کلیه اشخاص حقیق و حقوقی (اعم از نهادهای دولتی و غیر دولتی) دعوت می کند که خود یا دیگر نامزدهای مورد نظر خویش را از میان آموزشگران، سایستگذاران، طراحان، برنامه ریزان و سرمایه گذاران در ترویج علم و نهادهای فعال در زمینه هایی که ماهیت ترویج علم دارند به دبیرخانه انجمن معرفی نمایند. ویژگی های نامزدها برای معرفی:● دارای سابقه فعال و موثر در جهت همگانی کردن علم و گسترش تفکر● دارای سابقه مثبت و مفید در راستای علاقمند کردن جامعه به علم یا فعالیت های علمی● دارای سابقه عملکرد خلاقانه و نوآورانه نتیجه بخش با روش های رسمی موجود● صاحب آثار و عناوین تالیف، تحقیق، ترجمه و تدوین مقالات و مکتوبات معتبر علمی ● صاحب حسن سابقه در سال های فعالیت اطلاعات لازم در معرفی نامزدها:● نام کامل و رسمی فرد یا نهاد نامزد● نشانی و موارد ارتباطی نامزد● مشخصات و موارد ارتباطی معرف● دلایل اصلی معرفی نامزد و دلایل و دامنه موثر بودن فعالیت نامزد● عناوین آثار مکتوب و مستند نامزد● مشخصات فعالیت ها یا طرح های اجرا شده توسط نامزد● و هرگونه اطلاعات دیگری که به داوران در بررسی عملکرد نامزد یاری رساند...

انجمن ترویج علم ایران به منظور قدردانی از کوششش های مروجین علم و تشویق عموم به فعالیت و زمینه سازی برای ارتقای بینش و تفکر علمی در جامعه نهمین دوره جایزه ترویج علم را برگزار و از افراد یا سازمان هایی که بهترین و موثرترین فعالیت ها را برای همگانی کردن علم، گسترش اندیشه و فرهنگ علمی در ایران و کاربرد علم در هر یک از سوح زندگی اجتاعی انجام داده اند، طی مراسمی تقدیر می کند.

انجمن ترویج علم ایران برای نخستین بار و همزمان با مراسم اهدای نهمین جایزه ترویج علم ایران، بخش ویژه ای را به تجلیل از معلمان خلاق و ترویج گر در مناطق محروم کشور اختصاص می دهد.

لذا بدینوسیله انجمن ترویج علم ایران از کلیه اشخاص حقیق و حقوقی (اعم از نهادهای دولتی و غیر دولتی) دعوت می کند که خود یا دیگر نامزدهای مورد نظر خویش را از میان آموزشگران، سایستگذاران، طراحان، برنامه ریزان و سرمایه گذاران در ترویج علم و نهادهای فعال در زمینه هایی که ماهیت ترویج علم دارند به دبیرخانه انجمن معرفی نمایند.

ویژگی های نامزدها برای معرفی:
● دارای سابقه فعال و موثر در جهت همگانی کردن علم و گسترش تفکر
● دارای سابقه مثبت و مفید در راستای علاقمند کردن جامعه به علم یا فعالیت های علمی
● دارای سابقه عملکرد خلاقانه و نوآورانه نتیجه بخش با روش های رسمی موجود
● صاحب آثار و عناوین تالیف، تحقیق، ترجمه و تدوین مقالات و مکتوبات معتبر علمی
● صاحب حسن سابقه در سال های فعالیت

اطلاعات لازم در معرفی نامزدها:
● نام کامل و رسمی فرد یا نهاد نامزد
● نشانی و موارد ارتباطی نامزد
● مشخصات و موارد ارتباطی معرف
● دلایل اصلی معرفی نامزد و دلایل و دامنه موثر بودن فعالیت نامزد
● عناوین آثار مکتوب و مستند نامزد
● مشخصات فعالیت ها یا طرح های اجرا شده توسط نامزد
● و هرگونه اطلاعات دیگری که به داوران در بررسی عملکرد نامزد یاری رساند...


نظر شما :