آگهی مناقصه امور خدماتی و نظافتی، فضای سبز و تاسیساتی ۱۴۰۰ دانشگاه کاشان

۲۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۰ کد : ۱۷۲۰۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۱۱

آگهی مناقصه

دانشگاه کاشان در نظر دارد از طریق مناقصه، انجام امور 1- خدماتی و نظافتی 2- فضای سبز 3- تاسیساتی خود را به مدت یکسال، از تاریخ  99/12/1 تا 1400/11/30 به شرکت های خصوصی و تعاونی واجد صلاحیت واگذار نماید .لذا متقاضیان مهلت دارند تا پایان وقت اداری 99/11/11 برای دریافت شرایط مناقصه و ارسال مدارک  به شرح ذیل مراجعه نمایند.

معاونت اداری و مالی دانشگاه کاشان

جهت دریافت شرایط مناقصه واگذاری امور تاسیساتی دانشگاه کاشان 1400 اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت شرایط مناقصه واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت شرایط مناقصه واگذاری امور نظافتی وخدماتی دانشگاه کاشان اینجا کلیک نمایید.


( ۳ )

نظر شما :