برنامه کوهگشت شش ماهه دوم سال ۱۳۸۵ انجمن کوهنوردی دانشگاه کاشان

۱۷ آبان ۱۳۸۵ | ۱۸:۵۳ کد : ۱۷۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۲۹۵
برنامه کوهگشت شش ماهه دوم سال ۱۳۸۵ – انجمن کوهنوردی دانشگاه کاشان ویژه خواهران ردیف تاریخ عنوان مکان مدت ملاحظات ۱ ۱۱/۸ / ۸۵ کوهگشت درین ۱ روز دره پریان ۲ ۱۸/۸/ ۸۵ کوهگشت نشلج ۱ روز مسیر رودخانه ۳ ۲/۹/۸۵ کوهگشت مرق ۱ روز آبشار ۴ ۹/۹/ ۸۵ کوهگشت درین به خنب ۱ روز چشمه خنب ۵ ۱۶/۹/۸۵ کوهگشت قمصر ۱ روز چشمه ملا حسن ۶ ۳۰/۹/۸۵ کوهگشت اوره ۱ روز زیارت گروه آباد ۷ ۷/۱۰/۸۵ کوهگشت سار ۱ روز جنگل حمزه ۸ ۱۴/۱۰/۸۵ کوهگشت قهرود ۱ روز زیارت شاهسواران ۹ ۲۶/۱۱/۸۵ کوهگشت جزه ۱ روز آبشار ۱۰ ۳و۴/۱۲/ ۸۵ کوهپیمایی تهران ۲ روز توچال ۱۱ ۱۰/۱۲/۸۵ کوهگشت جوشقان ۱ روز فتح آباد ۱۲ ۱۷/۱۲/ ۸۵ کویر پیمایی دریاچه نمک ۱ روز کاروانسرای مرنجاب جهت اطلاع و هماهنگی بیشتر با دفتر انجمن کوهنوردی داخلی ۲۷۵۲ یا تربیت بدنی دانشگاه ۵۵۱۳۰۱۲ تماس حاصل فرمائید .

برنامه کوهگشت شش ماهه دوم سال 1385   –  انجمن کوهنوردی دانشگاه کاشان

ویژه خواهران

 

 

ردیف

تاریخ

عنوان

مکان

مدت

ملاحظات

1

11/8 / 85

کوهگشت

درین

1 روز

دره پریان

2

18/8/ 85  

کوهگشت

 نشلج

1 روز

مسیر رودخانه

3

2/9/85

کوهگشت

مرق

1 روز

آبشار

4

9/9/ 85

کوهگشت

درین به خنب

1 روز

چشمه خنب

5

16/9/85

کوهگشت

قمصر

1 روز

چشمه ملا حسن

6

30/9/85

کوهگشت

اوره

1 روز

زیارت گروه آباد

7

7/10/85

کوهگشت

سار

1 روز

جنگل حمزه

8

14/10/85

کوهگشت

قهرود

1 روز

زیارت شاهسواران

9

26/11/85

کوهگشت

جزه

1 روز

آبشار

10

3و4/12/ 85

کوهپیمایی

تهران

2 روز

توچال

11

10/12/85

کوهگشت

جوشقان

1 روز

فتح آباد

12

17/12/ 85 

کویر پیمایی

دریاچه نمک

1 روز

کاروانسرای مرنجاب

جهت اطلاع و هماهنگی بیشتر با دفتر انجمن کوهنوردی داخلی 2752

یا تربیت بدنی دانشگاه  5513012  تماس حاصل فرمائید .


نظر شما :