تقویم ورزشی برنامه کوهنوردی کارکنان دانشگاه کاشان

۱۷ آبان ۱۳۸۵ | ۱۸:۴۶ کد : ۱۷۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۸۴
ردیف تاریخ مکان مسیر ۱ ۱۰/۸/ ۸۵ درین به خنب چشمه خنب ۲ ۱۷/ ۸/ ۸۵ مرق آبشار ۳ ۲۴/ ۸/ ۸۵ جزه آبشار ۴ ۱/ ۹/ ۸۵ قمصر زیارت شهسواران ۵ ۸/ ۹/ ۸۵ درین معدن ۶ ۱۵/ ۹/ ۸۵ نشلج مسیر رودخانه ۷ ۲۲/ ۹/ ۸۵ برزک ----- ۸ ۲۹/ ۹/ ۸۵ سار جنگل حمزه ۹ ۶/ ۱۰/ ۸۵ اردهال چشمه بهار ۱۰ ۱۳/ ۱۰/ ۸۵ درین دره پریان جهت اطلاع و هماهنگی بیشتر با برنامه های کوهنوردی کارکنان به امور رفاهی کارکنان مراجعه فرمائید. محمد علی کریمی طاهری- سرپرست انجمن کوهنوردی دانشگاه کاشان

ردیف

تاریخ

مکان

مسیر

1

10/8/ 85

درین به خنب

چشمه خنب

2

17/ 8/ 85

مرق

آبشار

3

24/ 8/ 85

جزه

آبشار

4

1/ 9/ 85

قمصر

زیارت شهسواران

5

8/ 9/ 85

درین

معدن

6

15/ 9/ 85

نشلج

مسیر رودخانه

7

22/ 9/ 85

برزک

-----

8

29/ 9/ 85

سار

جنگل حمزه

9

6/ 10/ 85

اردهال

چشمه بهار

10

13/ 10/ 85

درین

دره پریان

 

جهت اطلاع و هماهنگی بیشتر با برنامه های کوهنوردی کارکنان به امور رفاهی کارکنان مراجعه فرمائید.

محمد علی کریمی طاهری- سرپرست انجمن کوهنوردی دانشگاه کاشان


نظر شما :