آگهی فراخوان عمومی طراحی اجرایی مرکز همایش های بین المللی دانشگاه کاشان

۲۸ آبان ۱۳۹۹ | ۱۷:۱۴ کد : ۱۶۹۶۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۰۹

بدینوسیله به استحضار می رساند دانشگاه کاشان در نظر دارد در راستای تکمیل پروژه های خود از محل اعتبارات اهدایی خیرین نیک اندیش ، طراحی اجرایی مرکز همایش های دانشگاه کاشان با شرح خدمات پیوست را به صورت مناقصه واگذار نماید لذا خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق شرح خدمات و مهر و امضا آن ، نسب به اعلام عدد خالص حق الزحمه حداکثر تا تاریخ ۹۹/۹/۵ در پاکت لاک و مهر شده به انضمام سوابق مرتبط مشاور و تحویل به دبیرخانه دانشگاه کاشان اقدام نمایید و یا قبل از تاریخ مقرر به آدرس دانشگاه پست نمایند.
ضمنا دانشگاه کاشان در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
شماره جهت پاسخ به سوالات احتمالی ۰۳۱۵۵۹۱۲۲۲۴ دفتر مدیریت فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه کاشان می باشد.
امکان بازدید از پروژه در صورت هماهنگی قبلی امکانپذیر است


لینک دانلود فایل

نظر شما :