تبیین راهبردهای اداره دانشگاه در نشستهای شورای مدیران و شورای کارشناسان

۲۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۲ کد : ۱۶۷۹۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۱۸۱

با برگزاری  نشست های شورای  مدیران و شورای کارشناسان دانشگاه، موضوعات راهبردی و جاری اداره و مدیریت دانشگاه در حضور رئیس  دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست ها، ضمن تبیین جایگاه شورای مدیران و کارشناسان در ارتقای توانمندی علمی و فکری نظام تصمیم گیری و مدیریت دانشگاه، رییس دانشگاه از اعضا خواست  تا هرچه بیشتر در بنیه علمی اداره دانشگاه تلاش نمایند.


نظر شما :