<FONT size=2>رصدخانه دانشگاه کاشان: 19 آذر، ماه می‌گیرد</FONT>

۱۳ آذر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۶۰۴
تعداد بازدید:۱۸۳۰
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>کارشناس رصد خانه دانشگاه کاشان، از وقوع پدیده ماه‌گرفتگی (خسوف) در19 آذر ماه سال جاری خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مهندس صفایی، با اشاره به اینکه<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>این ماه‌گرفتگی در تمام نقاط ایران قابل مشاهده خواهد بود، افزود: این ماه‌گرفتگی در ایران قبل از غروب آفتاب آغاز می‌گردد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>وی، اظهار داشت:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>بعد از غروب آفتاب ماه بصورت گرفته قابل مشاهده است. وی، لحظه غروب خورشید در کاشان را ساعت 16و56 دقیقه و 24 ثانیه، و لحظه طلوع ماه ساعت 16و52 دقیقه<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ذکر کرد و اظهار داشت: بنابراین ماه در حالت گرفته طلوع می‌کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>به گفته وی، از آنجا که روشنی روز کاملا از بین نرفته است، طلوع ماه چندان واضح نخواهد بود ولی مراحل باز شدن گرفتگی بهتر قابل مشاهده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>کارشناس رصد خانه دانشگاه کاشان یادآورشد: برای رصد ماه گرفتگی نیاز به ابزار ویژه نیست و با چشم غیرمسلح نیز می‌توان آن را مشاهده کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>هرگاه زمین بین ماه و خورشید قرار بگیرد سایه زمین برروی ماه می‌افتد که به این پدیده، خسوف گفته می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>لازم به ذکر است ماه‌گرفتگی معمولا در شب چهاردهم ماه قمری در حالتی که ماه و خورشید در حالت مقابله هستند، رخ می‌دهد.</SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA></SPAN> </P>

کارشناس رصد خانه دانشگاه کاشان، از وقوع پدیده ماه‌گرفتگی (خسوف) در19 آذر ماه سال جاری خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مهندس صفایی، با اشاره به اینکه  این ماه‌گرفتگی در تمام نقاط ایران قابل مشاهده خواهد بود، افزود: این ماه‌گرفتگی در ایران قبل از غروب آفتاب آغاز می‌گردد.

وی، اظهار داشت:  بعد از غروب آفتاب ماه بصورت گرفته قابل مشاهده است. وی، لحظه غروب خورشید در کاشان را ساعت 16و56 دقیقه و 24 ثانیه، و لحظه طلوع ماه ساعت 16و52 دقیقه  ذکر کرد و اظهار داشت: بنابراین ماه در حالت گرفته طلوع می‌کند.

به گفته وی، از آنجا که روشنی روز کاملا از بین نرفته است، طلوع ماه چندان واضح نخواهد بود ولی مراحل باز شدن گرفتگی بهتر قابل مشاهده است.

کارشناس رصد خانه دانشگاه کاشان یادآورشد: برای رصد ماه گرفتگی نیاز به ابزار ویژه نیست و با چشم غیرمسلح نیز می‌توان آن را مشاهده کرد.

هرگاه زمین بین ماه و خورشید قرار بگیرد سایه زمین برروی ماه می‌افتد که به این پدیده، خسوف گفته می‌شود.

لازم به ذکر است ماه‌گرفتگی معمولا در شب چهاردهم ماه قمری در حالتی که ماه و خورشید در حالت مقابله هستند، رخ می‌دهد.

 


نظر شما :