<FONT size=2>کارگاه آموزشی حقوق شهروندی در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود</FONT>

۲۵ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۵۲۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۳۶۳
<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسوول کمیته حقوق شهروندی شهرستان کاشان، از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی امنیت عمومی و حقوق شهروندی با موضوع "تکریم ارباب رجوع" در دانشگاه کاشان خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکترعباس کتابی افزود: با توجه به پیشرفت جامعه در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی آگاه‌سازی شهروندان از حقوق و وظایف خود لازم است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی اظهار داشت: حفظ و رعایت حقوق شهروندی نیازمند یک اقدام فرهنگی است که با حمایت مسئولان و همکاری کارکنان سازمان‌ها امکان پذیر است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سرپرست دانشگاه کاشان، با اشاره به اینکه رفتار مناسب با مراجعان و تکریم ارباب رجوع، نخستین گام برای جلب رضایت مخاطبان است، تصریح کرد: حفظ حقوق شهروندی، توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را به دنبال دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر کتابی، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را، آشنایی کارکنان ادارات با چگونگی برخورد با مخاطب، حفظ و احترام به حقوق شهروندان، رعایت عدالت و نوبت در ارائه خدمات ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این کارگاه آموزشی روز پنجشنبه 28 ماه جاری در دانشگاه کاشان با حضور بیش از 200 نفر از کارکنان ادارات این شهرستان برگزار می‌شود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

مسوول کمیته حقوق شهروندی شهرستان کاشان، از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی امنیت عمومی و حقوق شهروندی با موضوع "تکریم ارباب رجوع" در دانشگاه کاشان خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دکترعباس کتابی افزود: با توجه به پیشرفت جامعه در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی آگاه‌سازی شهروندان از حقوق و وظایف خود لازم است.

وی اظهار داشت: حفظ و رعایت حقوق شهروندی نیازمند یک اقدام فرهنگی است که با حمایت مسئولان و همکاری کارکنان سازمان‌ها امکان پذیر است.

سرپرست دانشگاه کاشان، با اشاره به اینکه رفتار مناسب با مراجعان و تکریم ارباب رجوع، نخستین گام برای جلب رضایت مخاطبان است، تصریح کرد: حفظ حقوق شهروندی، توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را به دنبال دارد.

دکتر کتابی، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را، آشنایی کارکنان ادارات با چگونگی برخورد با مخاطب، حفظ و احترام به حقوق شهروندان، رعایت عدالت و نوبت در ارائه خدمات ذکر کرد.

این کارگاه آموزشی روز پنجشنبه 28 ماه جاری در دانشگاه کاشان با حضور بیش از 200 نفر از کارکنان ادارات این شهرستان برگزار می‌شود.

 

نظر شما :