<FONT size=2>خیرین دانشگاه کاشان: ساخت فضاهای آموزشی در دانشگاه‌‌ها گامی در راستای ارتقای سطح فرهنگی کشور است</FONT>

۲۰ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۵۱۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۷۲۰
<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">جمعی از خیرین دانشگاه کاشان، ساخت فضاهای علمی و آموزشی در دانشگاه‌ها را ضروری و گامی مهم در راستای ارتقای سطح فرهنگی و پیشرفت و آبادانی کشور دانستند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">علیرضاعصار، خیرخوابگاه‌ساز دانشگاه کاشان افزود: کمک به ایجاد و احداث فضاهای آموزشی به خصوص در دانشگاه‌ها موجب تشویق و ترغیب بیشتر جوانان به تحصیل و علم‌آموزی بهتر می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، سرمایه‌گذاری در دانشگاه را اقدامی فرهنگی دانست و اظهار داشت: باید سعی شود تا با فراهم کردن بستر مناسب برای دانشجویان سطح فرهنگی کشور هر روز ارتقاء یابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این فرد نیکوکار از دانشجویان خواست تا از امکاناتی که در دانشگاه برای آنها ایجاد می‌شود کمال استفاده را در جهت رفع نیازها و مشکلات و پیشرفت شهر، منطقه و کشور خود داشته باشند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7713h1.jpg" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سید مرتضی هاشمیان، دیگر خیر خوابگاه‌ساز، نیز هدف از اقدام خود در ساخت خوابگاه را، تامین نیازها و رفاه بیشتر دانشجویان برای موفقیت هرچه بهتر در تحصیل و کسب علم و دانش ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>وی، با اشاره به اینکه هرکس به ندای درون خود گوش فرا دهد و در کار خیر اقدام کند از اجری بزرگ برخوردار خواهد بود، از مردم خواست تا درصورت تمکن مالی، ساخت فضاهای آموزشی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>در دانشگاه‌ها را فراموش نکنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">هاشمیان، دانشجویان را سرمایه‌های کشور دانست و تاکید کرد: هرچه در دانشگاه‌ها سرمایه گذاری شود باز کم است و باید توجه بیشتری به پرورش نسل آینده شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خانم زیبا تفضلی، دیگر خیّر نیکوکار کاشانی نیز، هدف از ایجاد دانشکده نساجی<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>در دانشگاه کاشان را، پیشرفت علم و توسعه اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: از آنجایی که مرحوم «حسن تفضلی» به نام پدر نساجی ایران معروف بود، ایجاد دانشکده نساجی گامی برای پرورش و احیاء و رونق این صنعت می‌تواند باشد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/1391h2.jpg" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، جوانان و دانشجویان را سرمایه‌های کشور دانست وافزود: برای پیشرفت و تضمین آینده کشور سرمایه‌گذاری برای این قشر لازم است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این خیّر نیکوکار کاشانی، جوانان ایرانی را بهترین جوانان دنیا برشمرد و یادآور شد: با فراهم کردن امکانات رفاهی، خدماتی، علمی و آموزشی برای جوانان و دانشجویان و تربیت صحیح نسل جوان می‌توان کشوری سالم و آباد ایران اسلامی را شاهد بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است از سوی این خیرین، کلنگ احداث چهار طرح عمرانی و آموزشی با حضور معاون اداری مالی و توسعه منابع و معاون امور حقوقی و مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه کاشان به زمین زده شد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

جمعی از خیرین دانشگاه کاشان، ساخت فضاهای علمی و آموزشی در دانشگاه‌ها را ضروری و گامی مهم در راستای ارتقای سطح فرهنگی و پیشرفت و آبادانی کشور دانستند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

علیرضاعصار، خیرخوابگاه‌ساز دانشگاه کاشان افزود: کمک به ایجاد و احداث فضاهای آموزشی به خصوص در دانشگاه‌ها موجب تشویق و ترغیب بیشتر جوانان به تحصیل و علم‌آموزی بهتر می‌شود.

وی، سرمایه‌گذاری در دانشگاه را اقدامی فرهنگی دانست و اظهار داشت: باید سعی شود تا با فراهم کردن بستر مناسب برای دانشجویان سطح فرهنگی کشور هر روز ارتقاء یابد.

این فرد نیکوکار از دانشجویان خواست تا از امکاناتی که در دانشگاه برای آنها ایجاد می‌شود کمال استفاده را در جهت رفع نیازها و مشکلات و پیشرفت شهر، منطقه و کشور خود داشته باشند.

دانشگاه کاشان

سید مرتضی هاشمیان، دیگر خیر خوابگاه‌ساز، نیز هدف از اقدام خود در ساخت خوابگاه را، تامین نیازها و رفاه بیشتر دانشجویان برای موفقیت هرچه بهتر در تحصیل و کسب علم و دانش ذکر کرد.

 وی، با اشاره به اینکه هرکس به ندای درون خود گوش فرا دهد و در کار خیر اقدام کند از اجری بزرگ برخوردار خواهد بود، از مردم خواست تا درصورت تمکن مالی، ساخت فضاهای آموزشی  در دانشگاه‌ها را فراموش نکنند.

هاشمیان، دانشجویان را سرمایه‌های کشور دانست و تاکید کرد: هرچه در دانشگاه‌ها سرمایه گذاری شود باز کم است و باید توجه بیشتری به پرورش نسل آینده شود.

خانم زیبا تفضلی، دیگر خیّر نیکوکار کاشانی نیز، هدف از ایجاد دانشکده نساجی  در دانشگاه کاشان را، پیشرفت علم و توسعه اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: از آنجایی که مرحوم «حسن تفضلی» به نام پدر نساجی ایران معروف بود، ایجاد دانشکده نساجی گامی برای پرورش و احیاء و رونق این صنعت می‌تواند باشد.

دانشگاه کاشان

وی، جوانان و دانشجویان را سرمایه‌های کشور دانست وافزود: برای پیشرفت و تضمین آینده کشور سرمایه‌گذاری برای این قشر لازم است.

این خیّر نیکوکار کاشانی، جوانان ایرانی را بهترین جوانان دنیا برشمرد و یادآور شد: با فراهم کردن امکانات رفاهی، خدماتی، علمی و آموزشی برای جوانان و دانشجویان و تربیت صحیح نسل جوان می‌توان کشوری سالم و آباد ایران اسلامی را شاهد بود.

شایان ذکر است از سوی این خیرین، کلنگ احداث چهار طرح عمرانی و آموزشی با حضور معاون اداری مالی و توسعه منابع و معاون امور حقوقی و مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه کاشان به زمین زده شد.

 

نظر شما :