قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

۱۵ شهریور ۱۳۸۵ | ۱۴:۴۴ کد : ۱۴۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۳۵۱
پذیرفته شدگان دوره روزانه برای پرداخت ودیعه خوابگاه و سایر هزینه ها حداقل مبلغ پانصدهزار ریال (۵۰۰۰۰۰ ریال) بهمراه داشته باشند. پذیرفته شدگان دوره شبانه علاوه بر شهریه شبانه مندرج در دفترچه در صورتی که نیاز به خوابگاه داشته باشند حداقل مبلغ دومیلیون و پانصدهزار ریال (۲۵۰۰۰۰۰ ریال) بهمراه داشته باشند.

پذیرفته شدگان دوره روزانه برای پرداخت ودیعه خوابگاه و سایر هزینه ها حداقل مبلغ پانصدهزار ریال (500000 ریال) بهمراه داشته باشند.

پذیرفته شدگان دوره شبانه علاوه بر شهریه شبانه مندرج در دفترچه در صورتی که نیاز به خوابگاه داشته باشند حداقل مبلغ دومیلیون و پانصدهزار ریال (2500000 ریال) بهمراه داشته باشند.


نظر شما :