<FONT size=2>اولین نشست راهبردی سند چشم‌انداز دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۱۲:۴۹ کد : ۱۳۱۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۷۷
<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اولین نشست راهبردی سند چشم‌انداز دانشگاه کاشان با حضور معاونین، روسا و معاونین دانشکده‌ها و مدیران آموزشی و اجرایی دانشگاه کاشان در سالن اجتماعات پژوهشکده اسانس‌های طبیعی در قمصر برگزار شد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><A name=OLE_LINK9></A><A name=OLE_LINK10></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK9"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت:کیفی سازی و توسعه هدفمند از اهداف آموزش عالی است. </SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK9"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">سعید قدیمی اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید با برنامه راهبردی مسیر توسعه علمی و کیفی آموزش عالی را در نظر بگیرند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/8785sanad2.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">وی، با اشاره به تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) که دانشگاه محل تولید انسان است افزود: انسان‌سازی از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت علوم است  و باید افرادی دراین محیط علمی و آموزشی تربیت یابند که در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی تاثیر گذار باشند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت علوم، نیازسنجی را برای تحقق سند چشم انداز لازم دانست و افزود: باید رشته‌ها و برنامه‌های آموزشی را برطبق نیازهای جامعه تدوین کرد. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">قدیمی، از دانشگاه‌ها خواست تا برای تدوین سند چشم‌انداز، نخست سند تحول راهبردی را مطابق با برنامه پنجم برنامه‌ریزی کنند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">وی، آمایش دانشگاه‌ها را مطابق بر سه اصل منطقه‌ای، ملی و فرامنطقه‌ای برشمرد و تاکید کرد: علاوه بر 30 استان کشور دانشگاه کاشان و هنر اصفهان به طور مستقل در آمایش وزارت علوم شرکت کردند تا سند توسعه راهبردی خود را براساس برنامه پنجم الزامات آمایش و نقشه کشور تهیه کنند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">رییس دانشگاه کاشان هم در این نشست، حفظ و ارتقای هویت اسلامی و فرهنگی جامعه را از جمله اهداف این دانشگاه ذکر کرد و گفت: بر اساس تدوین  سند چشم‌انداز 1404، این دانشگاه باید در ردیف یکی از پنج دانشگاه برتر کشور و با اعتبار بین‌المللی قرار گیرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/5233sanad1.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">سیدجواد ساداتی‌نژاد اظهار داشت: بر اساس این سند جهت‌گیری فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه به سمت حل مسایل و مشکلات فعلی و آتی جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد وگسترش علوم و فنون بومی خواهد بود.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">وی، ارتقای نقش دانشگاه در تولید و انتقال دانش به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های پژوهشی را از اهداف این دانشگاه در تحقق این سند ذکر کرد و افزود: تمام کارکنان دانشگاه باید برای تحقق اهداف این سند از تمام پتانسیل‌های موجود دانشگاه استفاده کنند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"></o:p></SPAN> </P>
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اولین نشست راهبردی سند چشم‌انداز دانشگاه کاشان با حضور معاونین، روسا و معاونین دانشکده‌ها و مدیران آموزشی و اجرایی دانشگاه کاشان در سالن اجتماعات پژوهشکده اسانس‌های طبیعی در قمصر برگزار شد.

مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت:کیفی سازی و توسعه هدفمند از اهداف آموزش عالی است.

سعید قدیمی اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید با برنامه راهبردی مسیر توسعه علمی و کیفی آموزش عالی را در نظر بگیرند.

دانشگاه کاشان

وی، با اشاره به تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) که دانشگاه محل تولید انسان است افزود: انسان‌سازی از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت علوم است  و باید افرادی دراین محیط علمی و آموزشی تربیت یابند که در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی تاثیر گذار باشند.

مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت علوم، نیازسنجی را برای تحقق سند چشم انداز لازم دانست و افزود: باید رشته‌ها و برنامه‌های آموزشی را برطبق نیازهای جامعه تدوین کرد.

قدیمی، از دانشگاه‌ها خواست تا برای تدوین سند چشم‌انداز، نخست سند تحول راهبردی را مطابق با برنامه پنجم برنامه‌ریزی کنند.

وی، آمایش دانشگاه‌ها را مطابق بر سه اصل منطقه‌ای، ملی و فرامنطقه‌ای برشمرد و تاکید کرد: علاوه بر 30 استان کشور دانشگاه کاشان و هنر اصفهان به طور مستقل در آمایش وزارت علوم شرکت کردند تا سند توسعه راهبردی خود را براساس برنامه پنجم الزامات آمایش و نقشه کشور تهیه کنند.

رییس دانشگاه کاشان هم در این نشست، حفظ و ارتقای هویت اسلامی و فرهنگی جامعه را از جمله اهداف این دانشگاه ذکر کرد و گفت: بر اساس تدوین  سند چشم‌انداز 1404، این دانشگاه باید در ردیف یکی از پنج دانشگاه برتر کشور و با اعتبار بین‌المللی قرار گیرد.

دانشگاه کاشان

سیدجواد ساداتی‌نژاد اظهار داشت: بر اساس این سند جهت‌گیری فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه به سمت حل مسایل و مشکلات فعلی و آتی جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد وگسترش علوم و فنون بومی خواهد بود.

وی، ارتقای نقش دانشگاه در تولید و انتقال دانش به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های پژوهشی را از اهداف این دانشگاه در تحقق این سند ذکر کرد و افزود: تمام کارکنان دانشگاه باید برای تحقق اهداف این سند از تمام پتانسیل‌های موجود دانشگاه استفاده کنند.

 

نظر شما :