<FONT size=2>پیام تسلیت مرکز کاشان‌شناسی دانشگاه کاشان به مناسبت درگذشت مرحوم استاد ایرج افشار</FONT>

۲۴ اسفند ۱۳۸۹ | ۱۵:۳۲ کد : ۱۳۰۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۳۱۳
<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> </P> <P align=center><IMG alt="دیدار تعدادی از اعضای شورای مرکز پژوهشی کاشان‌شناسی دانشگاه کاشان با مرحوم ایرج افشار" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7303Afshar.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایرج افشار رفت و با رفتن او ایران داغدار یکی از فرزانه ترین و فرهیخته ترین فرزندان خویش گشت. ایرج همانگونه که نامش با ایران هم تبار است، جانش با ایران و فرهنگ ایران هم یار بود و<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>بی خود نگفته اندکه « الاسماء تنزل من السماء ... آری او فرزند نجیب ایران بود و شیفته فرهنگ ایرانی و از همین روی بود که هفتاد سال یکسره و بی سستی و گسست<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>در شناختن و شناساندن<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>این سرزمین و فرهنگ آن قدم و قلم زد و اینک انبوه گیج کننده ریخته های قلم او در زمینه های گوناگون فهرست نویسی، نسخه پژوهی، کتاب پژوهی،ایران پژوهی خاطرات نویسی، تاریخ ، عرفان ، اسلام و ...<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>که بخشی از آنها حاصل گشت و گذارها و تجربه های قدم اوست آشکارا<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>نشان می دهد که ایرج بی گفت وگو یکی از آنان است که « نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند» و به تعیین یکی از آنان که در شمار خرد<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>از هزاران بیش اند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مرکز پژوهشی کاشان شناسی<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>دانشگاه کاشان غروب چونین بزرگ مردی را به ایران و ایرانی بویژه به اهل فرهنگ و فرزانگی تسلیت می گوید. بویژه که ایرج را با کاشان سر و سری نزدیک بود، بارها و بارها این شهر و روستاهای اطراف آن را زیر پا گذاشته بود و بخشی از کارهای قلمی و قدمی خویش را به این شهر و فرهنگ و فرزانگان آن ویژه ساخته بود. پاره ای از کتاب های نویسندگان کاشانی را تصحیح و تعلیق کرد و نخستین تاریخ کاشان را که هنوز نیز در زمینه خود بهترین است ، چاپ و نشر کرد و بسی کارهای کاشیانه دیگر.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایرج رفت، مردی که سال های سال خواهد گذشت و جای گزینی نخواهد داشت، روحش شاد؛ یادش گرامی و راهش پررهرو <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایرج آن نیست که ایران برد از یاد او را <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سال گذشته اعضای مرکز پژوهشی کاشان شناسی به بهانه برگزاری کنگره افضل الدین محمد مرقی کاشانی در<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>دیداری دوستانه در منزل ایشان گرد آمدند و از راهنمائی‌های ایشان در برگزاری این کنگره استفاده‌های شایانی کردند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P>

مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دیدار تعدادی از اعضای شورای مرکز پژوهشی کاشان‌شناسی دانشگاه کاشان با مرحوم ایرج افشار

ایرج افشار رفت و با رفتن او ایران داغدار یکی از فرزانه ترین و فرهیخته ترین فرزندان خویش گشت. ایرج همانگونه که نامش با ایران هم تبار است، جانش با ایران و فرهنگ ایران هم یار بود و  بی خود نگفته اندکه « الاسماء تنزل من السماء ... آری او فرزند نجیب ایران بود و شیفته فرهنگ ایرانی و از همین روی بود که هفتاد سال یکسره و بی سستی و گسست  در شناختن و شناساندن  این سرزمین و فرهنگ آن قدم و قلم زد و اینک انبوه گیج کننده ریخته های قلم او در زمینه های گوناگون فهرست نویسی، نسخه پژوهی، کتاب پژوهی،ایران پژوهی خاطرات نویسی، تاریخ ، عرفان ، اسلام و ...  که بخشی از آنها حاصل گشت و گذارها و تجربه های قدم اوست آشکارا  نشان می دهد که ایرج بی گفت وگو یکی از آنان است که « نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند» و به تعیین یکی از آنان که در شمار خرد  از هزاران بیش اند.

مرکز پژوهشی کاشان شناسی  دانشگاه کاشان غروب چونین بزرگ مردی را به ایران و ایرانی بویژه به اهل فرهنگ و فرزانگی تسلیت می گوید. بویژه که ایرج را با کاشان سر و سری نزدیک بود، بارها و بارها این شهر و روستاهای اطراف آن را زیر پا گذاشته بود و بخشی از کارهای قلمی و قدمی خویش را به این شهر و فرهنگ و فرزانگان آن ویژه ساخته بود. پاره ای از کتاب های نویسندگان کاشانی را تصحیح و تعلیق کرد و نخستین تاریخ کاشان را که هنوز نیز در زمینه خود بهترین است ، چاپ و نشر کرد و بسی کارهای کاشیانه دیگر.

ایرج رفت، مردی که سال های سال خواهد گذشت و جای گزینی نخواهد داشت، روحش شاد؛ یادش گرامی و راهش پررهرو

ایرج آن نیست که ایران برد از یاد او را

سال گذشته اعضای مرکز پژوهشی کاشان شناسی به بهانه برگزاری کنگره افضل الدین محمد مرقی کاشانی در  دیداری دوستانه در منزل ایشان گرد آمدند و از راهنمائی‌های ایشان در برگزاری این کنگره استفاده‌های شایانی کردند.

 

 

 

 

 


نظر شما :