انتصابهای خردادماه

۳۱ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۹:۴۵ کد : ۱۲۷
تعداد بازدید:۹۱۶
دکتر امیر حسین رسول نیا معاون دانشکده علوم انسانی با تشکر از دکتر محمد امینی دکتر عباس زارعی تجره مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی با تشکر از محمد رئوف معینی

دکتر امیر حسین رسول نیا معاون دانشکده علوم انسانی با تشکر از دکتر محمد امینی

دکتر عباس زارعی تجره مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی با تشکر از محمد رئوف معینی


نظر شما :