زمان توزیع کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون سراسری ۱۳۸۵

۲۰ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۹:۵۲ کد : ۱۲۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۴۴۰
۱. توزیع کارت: روزهای دوشنبه ۵/۴/۱۳۸۵ و سه شنبه ۶/۴/۱۳۸۵ و چهارشنبه ۷/۴/۱۳۸۵؛ صبح ها ۱۲-۷ بعدازظهر ها: ۲۰-۱۴ ۲. ایام برگزاری آزمون: صبح جمعه ۹/۴/۸۵ گروه آزمایشی ریاضی عصر جمعه ۹/۴/۸۵ گروه آزمایشی هنر صبح شنبه ۱۰/۴/۸۵ گروه آزمایشی علوم تجربی عصر شنبه ۱۰/۴/۸۵ گروه آزمایشی زبانهای خارجی صبح یکشنبه ۱۱/۴/۸۵ گروه آزمایشی علوم انسانی ساعات ورود داوطلبان: صبح ها ۳۰/۶ بعدازظهرها ۱۴ ساعات خروج داوطلبان: صبح ها ۱۲ بعدازظهر جمعه ۱۹:۳۰ بعداز ظهر شنبه ۱۸:۳۰

1. توزیع کارت: روزهای دوشنبه 5/4/1385 و سه شنبه 6/4/1385 و چهارشنبه 7/4/1385؛   صبح ها 12-7   بعدازظهر ها: 20-14

2. ایام برگزاری آزمون:

صبح جمعه 9/4/85   گروه آزمایشی ریاضی

عصر جمعه 9/4/85 گروه آزمایشی هنر

صبح شنبه 10/4/85 گروه آزمایشی علوم تجربی

عصر شنبه 10/4/85 گروه آزمایشی زبانهای خارجی

صبح یکشنبه 11/4/85 گروه آزمایشی علوم انسانی

ساعات ورود داوطلبان: صبح ها 30/6    بعدازظهرها   14

ساعات خروج داوطلبان: صبح ها 12    بعدازظهر جمعه 19:30     بعداز ظهر شنبه 18:30


نظر شما :