<FONT size=2>جلسه توجیهی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در دانشگاه کاشان</FONT>

۱۹ دی ۱۳۸۹ | ۱۲:۴۳ کد : ۱۲۳۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۰۳۸
<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="University of Kashan" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9922Farzin.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی طرح تحول اقتصادی با حضور در جمع مسئولین و هیئت رئیسه دانشگاه کاشان به تشریح ابعاد مختلف طرح هدفمندسازی یارانه ها پرداخت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر محمد فرزین ضمن تبیین وضعیت اقتصادی کشور و بررسی رکود اقتصاد جهانی و تأثیرات آن، تنها راه برون رفت از شرایط موجود را اجرای طرح اصلاحات اقتصادی در کشور دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی افزود: برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مجموعه دولت نزدیک به دو سال با زبانی گویا و قابل فهم با مردم به صورت مستقیم ارتباط و تعامل داشت و همراهی مردم در اجرای این طرح نشان از درک مردم نسبت به شرایط موجود اقتصاد کشور است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر فرزین با اعلام اینکه اجرای این طرح برای آینده کشور ضروری است، اظهار داشت: اجرای این طرح به این معنی نیست که هیچگونه هزینه ای درپی ندارد بلکه ما اطمینان داریم منافع و محاسن این طرح بسیار بیشتر از هزینه های آن می باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در پایان این جلسه، دکتر فرزین به سوالات حاضرین در مورد طرح هدفمندسازی یارانه ها پاسخ دادند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

University of Kashan

 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی طرح تحول اقتصادی با حضور در جمع مسئولین و هیئت رئیسه دانشگاه کاشان به تشریح ابعاد مختلف طرح هدفمندسازی یارانه ها پرداخت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دکتر محمد فرزین ضمن تبیین وضعیت اقتصادی کشور و بررسی رکود اقتصاد جهانی و تأثیرات آن، تنها راه برون رفت از شرایط موجود را اجرای طرح اصلاحات اقتصادی در کشور دانست.

وی افزود: برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مجموعه دولت نزدیک به دو سال با زبانی گویا و قابل فهم با مردم به صورت مستقیم ارتباط و تعامل داشت و همراهی مردم در اجرای این طرح نشان از درک مردم نسبت به شرایط موجود اقتصاد کشور است.

دکتر فرزین با اعلام اینکه اجرای این طرح برای آینده کشور ضروری است، اظهار داشت: اجرای این طرح به این معنی نیست که هیچگونه هزینه ای درپی ندارد بلکه ما اطمینان داریم منافع و محاسن این طرح بسیار بیشتر از هزینه های آن می باشد.

در پایان این جلسه، دکتر فرزین به سوالات حاضرین در مورد طرح هدفمندسازی یارانه ها پاسخ دادند.

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما :