<FONT size=2>هشت پژوهشگردانشگاه کاشان در بین برگزیدگان پژوهشی و فناوری استان اصفهان</FONT>

۱۲ دی ۱۳۸۹ | ۱۰:۰۵ کد : ۱۲۳۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۱۲۹
<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون پژوهشی دانشگاه کاشان از انتخاب هشت پژوهشگر دانشگاه کاشان در جشنواره برگزیدگان پژوهشی و فناوری استان اصفهان خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر مجید منعم زاده افزود: دکتر محسن قاسم پور، دکتر عبدالرسول غفاری، دکتر عباس شکاری، دکتر علی قربانپور، دکتر مهران رضایی، دکتر محمد الماسی، دکتر عبدالرسول ابراهیم آبادی، دکتر امیرحسین چیت سازیان از اساتید و پژوهشگران برجسته دانشگاه کاشان بودند که در این جشنواره که به همت استانداری اصفهان برگزار شده بود، از خدمات و دستاوردهای پژوهشی آنان تجلیل شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: در حاشیه این مراسم از دانشگاه کاشان به دلیل حضور دانشمندی با رتبه بین المللی در این دانشگاه تقدیر شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

معاون پژوهشی دانشگاه کاشان از انتخاب هشت پژوهشگر دانشگاه کاشان در جشنواره برگزیدگان پژوهشی و فناوری استان اصفهان خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دکتر مجید منعم زاده افزود: دکتر محسن قاسم پور، دکتر عبدالرسول غفاری، دکتر عباس شکاری، دکتر علی قربانپور، دکتر مهران رضایی، دکتر محمد الماسی، دکتر عبدالرسول ابراهیم آبادی، دکتر امیرحسین چیت سازیان از اساتید و پژوهشگران برجسته دانشگاه کاشان بودند که در این جشنواره که به همت استانداری اصفهان برگزار شده بود، از خدمات و دستاوردهای پژوهشی آنان تجلیل شد.

دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: در حاشیه این مراسم از دانشگاه کاشان به دلیل حضور دانشمندی با رتبه بین المللی در این دانشگاه تقدیر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما :