قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه کاشان

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۱۶:۲۰ کد : ۱۲۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۰۹
ضمن آرزوی توفیق الهی شمه ای از مقررات انجام یا لغو تعهد آموزش رایگان و نحوه دریافت مدارک تحصیلی و ریز نمرات گذرانیده دانش آموختگان را جهت اطلاع اعلام می دارد. متذکر می شود فارغ التحصیلانی که مایلند اصل مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایند می توانند با مراجعه به بخشنامه پیوست که از تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ تا تاریخ ۲۹/۱۱/۸۴ توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دانشگاهها ارسال گردیده است نسبت به انجام درخواست خود اقدام نمایند. مجری بخشنامه ها در دانشگاه کاشان اداره دانش آموختگان دانشگاه می باشد. نحوه باز خرید شهریه و هزینه آموزش رایگان و تحویل مدارک و ریز نمرات به دانش آموختگان: بخشنامه شماره ۵۷۲۶۴/۵/۴۱ مورخ ۴/۹/۸۲ لغو تعهد خدمت دانشجویان و دانش آموختگان در بخش خصوصی: بخشنامه شماره ۳۷۶۳۰/۵/۴۱ مورخ ۹/۶/۸۲ انجام تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان در بخش خصوصی : بخشنامه شماره ۹۰۳/۴۱ مورخ ۲۶/۱/۸۰ خرید تعهد آموزش رایگان و تحویل ریز نمرات قبل از انجام خدمت وظیفه عمومی: بخشنامه شماره ۶۷۶۷۹/۴۱ مورخ ۱۶/۱۰/۸۱ تحویل ریز نمرات دانش آکوختگان دوره شبانه قبل از انجام خدمت وظیفه عمومی: بخشنامه شماره ۷۲۳۸۲/۴۱ مورخ ۲/۱۱/۸۱ گواهی عدم کاریابی و لغو تعهد خدمت دانش آموختگان: بخشنامه شماره ۱۰۰۴۰/۴۱ مورخ ۲۴/۲/۸۲ بررسی لغو تعهد خدمت دانش آموختگان بورسیه: بخشنامه شماره ۷۵۵۲۳/۵/۴۱ مورخ ۲۹/۱۱/۸۴ اداره دانش آموختگان دانشگاه کاشان

ضمن آرزوی توفیق الهی شمه ای از مقررات انجام یا لغو تعهد آموزش رایگان و نحوه دریافت مدارک تحصیلی و ریز نمرات گذرانیده دانش آموختگان را جهت اطلاع اعلام می دارد.

متذکر می شود فارغ التحصیلانی که مایلند اصل مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایند می توانند با مراجعه به بخشنامه  پیوست که از تاریخ 26/10/1380 تا تاریخ 29/11/84 توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دانشگاهها ارسال گردیده است نسبت به انجام درخواست خود اقدام نمایند. مجری بخشنامه ها در دانشگاه کاشان  اداره دانش آموختگان دانشگاه می باشد.

نحوه باز خرید شهریه و هزینه آموزش رایگان و تحویل مدارک و ریز نمرات به دانش آموختگان: بخشنامه شماره 57264/5/41 مورخ 4/9/82

لغو تعهد خدمت دانشجویان و دانش آموختگان در بخش خصوصی: بخشنامه شماره 37630/5/41 مورخ 9/6/82

انجام تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان در بخش خصوصی : بخشنامه شماره 903/41 مورخ 26/1/80

خرید تعهد آموزش رایگان و تحویل ریز نمرات قبل از انجام خدمت وظیفه عمومی: بخشنامه شماره 67679/41 مورخ 16/10/81

تحویل ریز نمرات دانش آکوختگان دوره شبانه قبل از انجام خدمت وظیفه عمومی: بخشنامه شماره 72382/41 مورخ 2/11/81

گواهی عدم کاریابی و لغو تعهد خدمت دانش آموختگان: بخشنامه شماره 10040/41 مورخ 24/2/82

بررسی لغو تعهد خدمت دانش آموختگان بورسیه: بخشنامه شماره 75523/5/41 مورخ 29/11/84

اداره دانش آموختگان دانشگاه کاشان


( ۳ )

نظر شما :