برنامه نشست مدیریت دانشگاه با حضور اساتید محترم دانشکده ها

۱۰ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۴:۴۱ کد : ۱۲۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۱۳۰
سه شنبه ۱۶/۳/۸۵ ۱۲-۱۰ اساتید محترم دانشکده علوم یکشنبه ۲۱/۳/۸۵ ۱۲-۱۰ اساتید محترم دانشکده علوم انسانی دوشنبه ۲۲/۳/۸۵ ۱۲-۱۰ اساتید محترم دانشکده مهندسی سه‌شنبه ۲۳/۳/۸۵ ۱۲-۱۰ اساتید محترم دانشکده معماری و هنر سالن کنفرانس دفتر ریاست همراه با ضیافت ناهار

 

 

سه شنبه

16/3/85

12-10

اساتید محترم دانشکده علوم

یکشنبه

21/3/85

12-10

اساتید محترم دانشکده علوم انسانی

دوشنبه

22/3/85

12-10

اساتید محترم دانشکده مهندسی

سه‌شنبه

23/3/85

12-10

اساتید محترم دانشکده معماری و هنر

سالن کنفرانس دفتر ریاست همراه با ضیافت ناهار


نظر شما :