آگهی مزایده زمین شمال

۰۱ آذر ۱۳۸۹ | ۱۰:۵۵ کد : ۱۱۸۴ اخبار دانشگاه اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۵۶۰

 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه کاشان تعداد 5 قطعه زمین واقع در مجتمع رفاهی تفریحی به آدرس نوشهر، منطقه چلندر، به پلاک ثبتی شماره 13 اصلی از 19 فرعی را به معرض فروش گذاشته است.

مشخصات زمین ها به شرح ذیل می باشد:

چهارقطعه زمین هرکدام به مساحت 72/384 مترمربع و یک قطعه زمین به مساحت 62/371 مترمربع

مجوز لازم جهت تغییر کاربری زمین مذکور از مبادی مربوطه اخذ شده و در حال حاضر باید هزینه مجوز ساخت و ساز تأمین و پرداخت شودکه به عهده خریدار می باشد.

سند زمین ها قطعی و به صورت مشاعی خواهد بود.

دیوارکشی بین زمین ها به صورت درختچه می باشد.

ضوابط مجتمع توسط خریدار بایستی رعایت گردد.

قیمت پایه هرمترمربع زمین ها مبلغ 1,500,000 ریال می باشد.

مجتمع دارای بلوار 18 متری، فضای نگهبانی بوده و محلی برای فضای عمومی و تفریحی در نظر گرفته شده است.

متقاضی خرید بایستی 5% قیمت پیشنهادی را جهت شرکت در مزایده به حساب جاری تعاونی مسکن دانشگاه کاشان به شماره 1609054243 بانک تجارت دانشگاه واریز نموده و فیش آن را با فرمهای مربوطه به تعاونی مسکن دانشگاه ارسال نماید.

مهلت مزایده حداکثر تا تاریخ 17/9/89 می باشد.

جهت دریافت کروکی زمین اینجا  را کلیک کنید.

هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

تعاونی مسکن دانشگاه در انتخاب برندگان مزایده مختار می باشد.

در صورت انصراف برنده یا برندگان مزایده، سپرده مربوطه به نفع شرکت تعاونی ضبط خواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید:

مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه 09131634568 (آقای طحانی)

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن 03615912141 (آقای سادات الحسینی)

بازرس تعاونی مسکن کارکنان 03615912261 (آقای طاهرزاده)

 

 


نظر شما :