ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۲ کد : ۱۱۵۰۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۴۹۶

بسمه تعالی

برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی

               تاریخ

آزآلی 1

شنبه

25/05

یکشنبه

26/05

دوشنبه

27/05

سه شنبه

28/05

چهارشنبه

29/05

ساعات کلاس

12-9

12-9

12-9

12-9

12-9

16-13

16-13

16-13

16-13

16-13

برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 2 به شیوه مجازی

               تاریخ

آزآلی 2

5 شنبه

16/05

یکشنبه

19/05

دوشنبه

20/05

سه شنبه

21/05

چهارشنبه

22/05

ساعات کلاس

12-9

12-9

12-9

12-9

12-9

16-13

16-13

16-13

16-13

16-13

برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه جداسازی

         تاریخ

آزآلی 2

شنبه

25/05

یکشنبه

26/05

دوشنبه

27/05

سه شنبه

28/05

چهارشنبه

29/05

پنجشنبه

30/05

شنبه

1/06

یکشنبه

2/06

ساعات کلاس

20-16

20-16

20-16

20-16

20-16

20-16

13-9

13-9

-

-

-

-

-

-

16-20

16-20


لینک دانلود فایل

( ۴ )

نظر شما :