در راستای نظام جدید آموزش کارکنان دولت، واحد آموزش کارکنان برگزار می کند

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۱۵:۲۰ کد : ۱۱۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۳۵۴
در راستای نظام جدید آموزش کارکنان دولت، واحد آموزش کارکنان برنامه آموزشی خود را در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل اعلام می‌نماید: ردیف ماه عنوان دوره/سمینار مدت دوره (ساعت) شرکت کنندگان توضیحات ۱ اردیبهشت مدیریت مشارکتی ۸ مدیران، روسای ادارات و اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها با همکاری اداره تعاون شهرستان ۲ آشنایی با نرم افزار آماری SPSS ۱۸ کارشناسان مرتبط معرفی از طریق مسئولین ذیربط و مدیران ۳ ارزیابی فساد اداری ۸ مدیران و روسای ادارات ۴ ارتباط مؤثر با محیط و دیگران ۱۶ کارشناسان ۵ رهبری تحول در سازمان‌ها (سمینار) ۹ مدیران، روسای ادارات و مسئولین واحدها حضور سایر موسسات و سازمان‌های دولتی شهرستان ۶ آموزش واژه‌پردازها Word ۲۶ کلیه کارکنان پیش‌نیاز: مفاهیم پایه و windows ۷ صفحه گسترده Excel ۲۶ کلیه کارکنان پیش‌نیاز: word ۸ خرداد ابعاد حقوقی فساد ۸ مدیران و روسای ادارات ۹ مدیریت دانایی (سمینار) ۴ مدیران، روسای ادارات و کارشناسان ۱۰ بهسازی سازمانی (توسعه سازمانی) ۶ مدیران، روسای ادارات و کارشناسان ۱۱ مدیریت فرهنگ سازمانی (سمینار) ۶ مدیران، روسای ادارات و کارشناسان سایر موسسات و سازمان‌های دولتی ۱۲ تیر فنون اداره جلسات (سمینار) ۶ مدیران، روسای ادارات و کارشناسان ۱۳ خلاقیت و حل مسئله ۱۲ مدیران، روسای ادارات و مسئولین واحدها ۱۴ آموزش خوشنویسی (خط ریز) ۲۰ کلیه کارکنان ظرفیت دوره ۲۵ نفر ۱۵ مرداد فنون سنجش و ارزیابی عملکرد ۱۲ مدیران، روسای ادارات و مسئولین واحدها ۱۶ مدیریت ارتباط سازمانی (سمینار) ۲۰ مدیران، روسای ادارات ۱۷ مدیریت دانش و یادگیری (سمینار) ۱۲ مدیران، روسای ادارات و کارشناسان ۱۸ شهریور مدیریت فرایندها (سمینار) ۶ مدیران، روسای ادارات و کارشناسان ۱۹ رویکردهای نوین در مدیریت ۶

 

در راستای نظام جدید آموزش کارکنان دولت، واحد آموزش کارکنان برنامه آموزشی خود را در شش ماهه اول سال 1385 به شرح ذیل اعلام می‌نماید:

 

ردیف

ماه

عنوان دوره/سمینار

مدت دوره (ساعت)

شرکت کنندگان

توضیحات

1

اردیبهشت

مدیریت مشارکتی

8

مدیران، روسای ادارات و اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها

با همکاری اداره تعاون شهرستان

2

آشنایی با نرم افزار آماری SPSS

18

کارشناسان مرتبط

معرفی از طریق مسئولین ذیربط و مدیران

3

ارزیابی فساد اداری

8

مدیران و روسای ادارات

4

ارتباط مؤثر با محیط و دیگران

16

کارشناسان

5

رهبری تحول در سازمان‌ها (سمینار)

9

مدیران، روسای ادارات و مسئولین واحدها

حضور سایر موسسات و سازمان‌های دولتی شهرستان

6

آموزش واژه‌پردازها Word

26

کلیه کارکنان

پیش‌نیاز: مفاهیم پایه و windows

7

صفحه گسترده Excel

26

کلیه کارکنان

پیش‌نیاز: word

8

خرداد

ابعاد حقوقی فساد

8

مدیران و روسای ادارات

9

مدیریت دانایی (سمینار)

4

مدیران، روسای ادارات و کارشناسان

10

بهسازی سازمانی (توسعه سازمانی)

6

مدیران، روسای ادارات و کارشناسان

11

مدیریت فرهنگ سازمانی (سمینار)

6

مدیران، روسای ادارات و کارشناسان

سایر موسسات و سازمان‌های دولتی

12

تیر

فنون اداره جلسات (سمینار)

6

مدیران، روسای ادارات و کارشناسان

13

خلاقیت و حل مسئله

12

مدیران، روسای ادارات و مسئولین واحدها

14

آموزش خوشنویسی (خط ریز)

20

کلیه کارکنان

ظرفیت دوره 25 نفر

15

مرداد

فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

12

مدیران، روسای ادارات و مسئولین واحدها

16

مدیریت ارتباط سازمانی (سمینار)

20

مدیران، روسای ادارات

17

مدیریت دانش و یادگیری (سمینار)

12

مدیران، روسای ادارات و کارشناسان

18

شهریور

مدیریت فرایندها (سمینار)

6

مدیران، روسای ادارات و کارشناسان

19

رویکردهای نوین در مدیریت

6


نظر شما :