قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها (برنامه های ویژه هفته خوابگاهها)

۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۱۵:۳۵ کد : ۱۱۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۶۸
ضمن گرامیداشت و تبریک فرارسیدن هفته خوابگاه‌های دانشجویی (۲۲ الی ۲۸ اردیبهشت ماه ) به اطلاع می‌رساند:‌ حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی اقدام به برگزاری مراسم و برنامه هایی به شرح ذیل در طول این هفته؛ درسطح خوابگاه‌های دانشجویی خواهد نمود. روز اول ۲۲اردیبهشت خوابگاه و بهداشـت فــردی - برگزاری مسابقه بهداشت روان : دانشجویان محترم می توانند جهت دریافت سؤالات و منابع این مسابقه به مرکز مشاوره دانشجویی و یا اتاق مشاوره خوابگاه‌ها مراجعه نمایند. - تاکید بر نظافت اتاق و محل زندگی شخصی خود در خوابگاه‌های دانشجویی. روزدوم ۲۳ اردیبهشت خوابگاه و فرهنگ - اهدای گل به اتاق‌های دانشجویی. - اهدای کتاب به دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها. در مجموعة خوابگاه‌های خواهران - برگزاری مسابقة پینگ پنگ درمحل سالن پینگ پنگ دانشگاه در ساعت ۱۸ - پیاده روی درمحوطه دانشگاه درساعت ۱۹ روزسوم ۲۴ اردیبهشت خوابگاه و مدیـریت بـهـتـر در مجموعة خوابگاه‌های خواهران - برگزاری مسابقات دوچرخه سواری ، کیسه تنی و دارت درمحوطه خوابگاه درساعت ۱۹ در مجموعة خوابگاه‌های برادران - برگزاری مسابقة قویترین مردان درزمین فوتسال خوابگاه درساعت ۱۹ - برگزاری مسابقة شنا در استخر دانشگاه در ساعت ۱۹ روز چهارم ۲۵ اردیبهشت خوابگاه و مشاوره و زنـدگی جـمـعی -توزیع بروشورهای آموزشی باموضوعات زندگی جمعی دانشجویان ، پیامهای بهداشت روان و غیره در مجموعة خوابگاه‌های خواهران - برگزاری مسابقة شنادراستخردانشگاه درساعت ۱۹ - پیاده روی درمحوطة دانشگاه درساعت ۱۹ در مجموعة خوابگاه‌های برادران - برگزاری مسابقات کیسه تنی و دوچرخه سواری در محوطة خوابگاه درساعت ۱۹ روزپنجم ۲۶ اردیبهشت خوابگاه و خیرین در مجموعة خوابگاه‌های خواهران - برگزاری مسابقة طناب کشی درمحوطة خوابگاه درساعت ۱۹ - حضورریاست محترم دانشگاه ومعاونین محترم دانشگاه درمجموعة خوابگاه - پذیرایی باشربت و شیرینی در مجموعة خوابگاه‌های برادران - برگزاری مسابقة دارت درمحوطة خوابگاه درساعت۱۹ - برگزاری مسابقة پینگ پنگ در سالن پینگ پنگ درساعت۱۹ روزششم ۲۷ اردیبهشت خوابگاه و شهـر در مجموعة خوابگاه‌های خواهران - پیاده روی از محل خوابگاه بطرف باغ فین درساعت ۱۷ در مجموعة خوابگاه‌های برادران - مسابقة طناب کشی در محوطة خوابگاه درساعت ۱۹ - حضور ریاست محترم دانشگاه معاونین محترم دانشگاه در مجموعة خوابگاه - پذیرایی با شربت وشیرینی روزهفتم ۲۸ اردیبهشت خوابگاه و ورزش برنامه های کلی در طول این هفته : ۱- برگزاری مسابقات فوتسال ویژة برادران از تاریخ ۱۷/۲/۸۵ لغایت ۳/۳/۸۵ در سالن ورزشی دانشگاه ، در ساعت ۱۹ . ۲- پخش فیلم سینمایی؛ هرشب در سالن‌های خوابگاه‌های دانشجویی. ۳- امکان استفادة دانشجویان خوابگاهی ازبلیط نیم بهای سینما. چند نکته مهم : ۱- جهت ثبت نام برای شرکت در مسابقات و برنامه‌های ورزشی، دانشجویان عزیز می توانند به تربیت بدنی دانشگاه ، دفاتربسیج ومتصدیان خوابگاههامراجعه نمایند . ۲- جهت دریافت بلیط نیم بهاء سینما ؛ دانشجویان خوابگاهی با دردست داشتن کارت خوابگاه خود به نوارخانه دانشگاه مستقر دردانشکده علوم مراجعه نمایند . ۳- به نفرات برتر کلیه مسابقات ؛ جوایز ارزنده ای اهداء خواهد شد ستاد برگزاری مراسم هفتة خوابگاه‌ها

ضمن گرامیداشت و تبریک فرارسیدن هفته خوابگاه‌های دانشجویی (22 الی 28 اردیبهشت ماه ) به اطلاع می‌رساند:‌ حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی اقدام به برگزاری مراسم و برنامه هایی به شرح ذیل در طول این هفته؛ درسطح خوابگاه‌های دانشجویی خواهد نمود.

روز اول

22اردیبهشت

 

خوابگاه و بهداشـت فــردی

- برگزاری مسابقه بهداشت روان : دانشجویان محترم می توانند جهت دریافت سؤالات و منابع این مسابقه به مرکز مشاوره دانشجویی و یا اتاق مشاوره خوابگاه‌ها مراجعه نمایند.

- تاکید بر نظافت اتاق و محل زندگی شخصی خود در خوابگاه‌های دانشجویی.

روزدوم

23 اردیبهشت

خوابگاه و فرهنگ

- اهدای گل به اتاق‌های دانشجویی.

 - اهدای کتاب به دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها.

در مجموعة خوابگاه‌های خواهران

-  برگزاری مسابقة پینگ پنگ درمحل سالن پینگ پنگ  دانشگاه در ساعت 18

- پیاده روی درمحوطه دانشگاه درساعت 19

روزسوم

24 اردیبهشت

خوابگاه و مدیـریت بـهـتـر

در مجموعة خوابگاه‌های خواهران

-  برگزاری مسابقات دوچرخه سواری ، کیسه تنی و دارت درمحوطه خوابگاه درساعت 19

در مجموعة خوابگاه‌های برادران

 - برگزاری مسابقة قویترین مردان درزمین فوتسال خوابگاه درساعت 19

 - برگزاری  مسابقة شنا در استخر دانشگاه در ساعت 19                

روز چهارم

25 اردیبهشت

خوابگاه و مشاوره و زنـدگی جـمـعی

-توزیع بروشورهای آموزشی باموضوعات زندگی جمعی دانشجویان ، پیامهای بهداشت روان و غیره

در مجموعة خوابگاه‌های خواهران

-  برگزاری مسابقة شنادراستخردانشگاه درساعت 19

- پیاده روی درمحوطة دانشگاه درساعت 19

در مجموعة خوابگاه‌های برادران

- برگزاری مسابقات کیسه تنی و  دوچرخه سواری در محوطة خوابگاه درساعت 19

                     

روزپنجم

26 اردیبهشت

خوابگاه و خیرین

در مجموعة خوابگاه‌های خواهران

-  برگزاری مسابقة طناب کشی درمحوطة خوابگاه درساعت 19

- حضورریاست محترم دانشگاه ومعاونین محترم دانشگاه درمجموعة خوابگاه                       

- پذیرایی باشربت و شیرینی

در مجموعة خوابگاه‌های برادران

- برگزاری مسابقة دارت درمحوطة خوابگاه درساعت19

- برگزاری مسابقة پینگ پنگ در سالن پینگ پنگ درساعت19

                       

روزششم

27 اردیبهشت

خوابگاه و شهـر

در مجموعة خوابگاه‌های خواهران

-  پیاده روی از محل خوابگاه بطرف باغ فین درساعت 17

در مجموعة خوابگاه‌های برادران

- مسابقة طناب کشی در محوطة خوابگاه درساعت 19

- حضور ریاست محترم دانشگاه معاونین محترم دانشگاه در مجموعة خوابگاه 

- پذیرایی با شربت وشیرینی

روزهفتم

28 اردیبهشت

خوابگاه و ورزش

برنامه های کلی در طول این هفته :

برگزاری مسابقات فوتسال ویژة برادران از تاریخ 17/2/85 لغایت 3/3/85 در سالن ورزشی دانشگاه ، در ساعت 19 .

پخش فیلم سینمایی؛ هرشب در سالن‌های خوابگاه‌های دانشجویی.

امکان استفادة دانشجویان خوابگاهی ازبلیط نیم بهای سینما.

چند نکته مهم :

جهت ثبت نام برای شرکت در مسابقات و برنامه‌های ورزشی، دانشجویان عزیز می توانند به تربیت بدنی دانشگاه ، دفاتربسیج ومتصدیان خوابگاههامراجعه نمایند .

جهت دریافت بلیط نیم بهاء سینما ؛ دانشجویان خوابگاهی با دردست داشتن کارت خوابگاه خود به نوارخانه دانشگاه مستقر دردانشکده علوم مراجعه نمایند .

به نفرات برتر کلیه مسابقات ؛ جوایز ارزنده ای اهداء خواهد شد

ستاد برگزاری مراسم هفتة خوابگاه‌ها


نظر شما :