گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی انجام شده دانشگاه کاشان در دوران کرونا

تعداد بازدید:۳۶۲۲

در ماه‌های اخیر با شیوع ویروس کرونا روند حرکت جامعه دچار تحول گردید. نقش نهادهای فرهنگی برای مقابله با مشکلات پیش آمده در این شرایط ضروری است. ارائه برنامه‌هایی برای تقویت باورهای دینی، حس همدلی، تقویت بنیان خانواده‌ها، تقویت سطح علمی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت روحیه کارآفرینی از فعالیت‌هایی است که لزوم آن در شرایط فعلی بیشتر احساس می‌گردد. با توجه به ضرورت ارائه گزارش از فعالیت‌های انجام شده در دوران شیوع ویروس کرونا و برنامه‌ریزی مناسب فعالیت‌های فرهنگی در ماه مبارک رمضان، شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل جلسه داد.

مدیر ارتباطات فرهنگی دانشگاه کاشان اقدامات فرهنگی انجام شده در دوران شیوع کرونا را در 3 سطح استادان، کارمندان و دانشجویان مناسب ارزیابی کرد.

دکتر اسماعیل مزروعی نصرآبادی به حدود 100 فعالیت در سطوح استادان، کارمندان و دانشجویان در این دوران اشاره کرد و اظهار داشت: تعدادی زیادی از فعالیت‌های انجام شده در سطوح مختلف به صورت غیررسمی و خودجوش بوده است که اطلاعات آن‌ها در آمار ارائه شده قید نشده است.

وی همچنین  به60 فعالیت در سطح دانشجویی، استادان و کارمندان در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده دارای تنوع قابل قبولی هستند و در زمینه فعالیت‌های دینی، فعالیت‌های آموزشی و کارآفرینی، فعالیت‌های مرتبط با تقویت بنیان خانواده، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت حس همدلی قابل تقسیم است.

دکتر مزروعی  در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه ضمن تأکید بر تجلیل از نهادهای فعال در عرصه مبارزه با ویروس کرونا، مستندسازی آمار مربوطه، نصب المان‌های فرهنگی در سطح شهر، استفاده از ظرفیت ایجاد شده جهت انجام فعالیت‌های جهادی در آینده و مکتوب کردن خاطرات دانشگاهیان در عرصه مبارزه با ویروس کرونا را ضروری دانست.

وی در ادامه از فعالیت کلیه نهادهای فرهنگی دانشگاه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج اساتید و کارکنان، هیئت امام جعفر صادق (ع)، انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌ها و فعالیت‌های علمی اساتید در زمینه مبارزه با ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد.

گزارشی از فعالیتهای فرهنگی انجام شده


لینک دانلود فایل

( ۴ )

نظر شما :