مراسم بزرگداشت روز معلم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۳:۱۶ کد : ۱۱۱۴۹ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۱۰۶


نظر شما :

محمدی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۴
شرافت و مرتبت معلم زمانی اهمیت دارد که شان خداوند را در زندگی بشری محقق سازد و پیوند انسان به هدف متعالی خلقت یعنی معنویت را برقرار سازد.معلمی شغل و حرفه نیست، بلکه بعنوان جلوه ای از قدرت لایزال الهی، نخست ویژه ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی است"اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم"،مقام معلم بودن خدا، بعد از آفرینش بیانگر این است که انسانی را که هیچ نمی دانست، به وسیله قلم آموزش داد که این از اوج خلاقیت و هنر شگفت خداوند در امر آفرینش حکایت دارد.خداوند از آن جهت به وصف (اکرمیت) و نامحدود بودن کرامتش، توصیف شد که علم و معرفت را به بشر ارزانی داشته است. اگر هر مزیت دیگری، جز معرفت و دانش، معیار فضیلت به شمار می رفت، شایسته بود همان مزیت با وصف (اکرمیت) همراه و هم پا گردد و آن مزیت به عنوان معیار کرامت نامحدود خداوند به شمار آید. کرامت الهی در این آیات با تعبیر «الاکرام» بیان شده است. چنین تعبیری می فهماند که عالی ترین نوع کرامت پروردگار نسبت به انسان با والاترین مقام و جایگاه او، یعنی علم و معرفت هم طراز است که هدایتگر مسیر خداشناسی و زندگی سالم بشری است