لینک دانلود فایل

( ۲ )

نظر شما :

محمدی ۰۲ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۱
علم و معرفت دو اصل اصولی هستند، علم بدون معرفت، خالی از تهی است و نگاه علمی بدون معرفت هیچ است و این بسیار مهم است برای حرکت افرینی "عشق چون با زیرکی همبر شود / نقش بند عالم دیگر شود"،عشق ازلی است که به علم رنگ معنوی می دهد و دقت در آن از پایه های زیربنایی برای پیشرفت است و باید دقت شود که نگاه علمی تهی از معرفت بمانند کوزه ی خالی است