قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه کاشان

۰۶ تیر ۱۳۸۵ | ۱۸:۵۶ کد : ۱۱۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۲۲۸
ضمن آرزوی توفیق الهی شمه ای از مقررات انجام یا لغو تعهد آموزش رایگان و نحوه دریافت مدرک تحصیلی و ریز نمرات گذرانیده دانش آموختگان را جهت اطلاع اعلام می دارد. متذکر می شود فارغ التحصیلانی که مایلند اصل مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایند می توانند با مراجعه به بخشنامه های ذیل نسبت به انجام درخواست خود اقدام نمایند. مجری بخشنامه ها در دانشگاه کاشان اداره دانش آموختگان دانشگاه می باشد. ۱- نحوه باز خرید شهریه و هزینه آموزش رایگان و تحویل مدارک ریز نمرات به دانش آموختگان ۲- لغو تعهد خدمت دانشجویان و دانش آموختگان ۳- انجام تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان در بخش خصوصی ۴- خرید تعهد آموزش رایگان و تحویل ریز نمرات قبل از انجام خدمت وظیفه عمومی ۵- تحویل ریز نمرات دانش آموختگان دوره شبانه قبل از انجام خدمت وظیفه عمومی ۶- گواهی عدم کاریابی و لغو تعهد خدمت دانش آموختگان ۷- بررسی لغو تعهد خدمت دانش آموختگان بورسیه

ضمن آرزوی توفیق الهی شمه ای از مقررات انجام یا لغو تعهد آموزش رایگان و نحوه دریافت مدرک تحصیلی و ریز نمرات گذرانیده دانش آموختگان را جهت اطلاع اعلام می دارد.

متذکر می شود فارغ التحصیلانی که مایلند اصل مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایند  می توانند با مراجعه به بخشنامه های ذیل نسبت به انجام درخواست خود اقدام نمایند. مجری بخشنامه ها در دانشگاه کاشان اداره دانش آموختگان دانشگاه می باشد.

1- نحوه باز خرید شهریه و هزینه آموزش رایگان و تحویل مدارک ریز نمرات به دانش آموختگان

2- لغو تعهد خدمت دانشجویان و دانش آموختگان

3- انجام تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان در بخش خصوصی

4- خرید تعهد آموزش رایگان و تحویل ریز نمرات قبل از انجام خدمت وظیفه عمومی

5- تحویل ریز نمرات دانش آموختگان دوره شبانه قبل از انجام خدمت وظیفه عمومی

6- گواهی عدم کاریابی و لغو تعهد خدمت دانش آموختگان

7- بررسی لغو تعهد خدمت دانش آموختگان بورسیه  


نظر شما :