برگزاری مجمع عمومی کانون بازنشستگان دانشگاه کاشان

۲۰ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۳ کد : ۱۰۳۸۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۲۰۵

سومین دوره انتخابات کانون بازنشستگان دانشگاه کاشان با حضور تعدادی از همکاران بازنشسته و اعضای هیئت مدیره دوره دوم در سالن کنفرانس  دانشـگاه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارش فعالیتهای دوسال گذشته  مدیرعامل کانون توسط بازرس هیئت مدیره  قرائت و پس از برگزاری انتخابات، نتایج زیر حاصل شد:

اعضای هیئت مدیره : آقای حسن فرشباف، آقای حسن رودی، آقای مهدی اقبالی، آقای سید محمد فاطمی نژاد، خانم مریم هاشمی     

اعضای علی البدل: آقای محسن حجازیان، آقای حمیدرضا طاهرزاده  

بازرس: مهدی صمیمیت        


( ۲ )

نظر شما :