پیشنهادات و شکایات

فرم پیشنهادات و شکایات
 • 0
 • کاربران محترم باسلام و احترام ، به منظور تکریم ارباب رجوع و در راستای انجام رسالت های سازمانی و بهره مندی از رهنمودها ، پیشنهادات و نیز پاسخگوئی به شکایات ، با تکمیل فرم زیر این امکان را برای خود میسر سازید تا پس از بررسی در کمیته مربوطه نسبت به پاسخگوئی اقدام گردد.
  1
 • نام و نام خانوادگی (اختیاری)*نام کامل
  2
 • شماره همراه (اختیاری)*نام کامل
  3
 • ایمیل (اختیاری)*آدرس صحیح ایمیل
  4
 • فایل ارسالی (اختیاری)*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   5
  • نظرات*توضیح بیشتر
   6
  • در پاسخگوئی نکات زیر مد نظر خواهد بود: 1.درصورت امکان مشخصات حقیقی خود را وارد نمایید تا بصورت محرمانه پی گیری مقتضی انجام پذیرد. 2.شماره پیگیری خود را حتما به خاطر بسپارید ، چرا که پاسخگویی صرفا از این طریق انجام خواهد شد.
   7