دانشگاه کاشان در زمره کیفی ترین دانشگاه های کشور قرار گرفت

۰۶ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۳
تعداد بازدید:۱۶۹۴۹
دانشگاه کاشان در زمره کیفی ترین دانشگاه های کشور قرار گرفت

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: بر اساس اعلام نظام آینده پژوهی دانش و فناوری(SciVisions.com)، دانشگاه کاشان در ردیف دانشگاه های کیفی کشور قرار گرفت.

دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: در این نظام رتبه بندی فعالیت های پژوهشی 89 دانشگاه را در 5 محور کمیت علم، کیفیت علم، تولید علم فناورانه و نوآورانه، فعالیت های اجتماعی، دیپلماسی علمی و کیفیت محتوای علم مورد ارزیابی قرار داده است.

وی با بیان اینکه در این نظام رتبه بندی از بین دانشگاه های جامع کشور، دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی رتبه اول تا سوم را کسب کرده است افزود: دانشگاه کاشان در تمام معیارها بعد از سه دانشگاه تبریز، شیراز و فردوسی که مشترکا رتبه چهارم را کسب نموده است توانسته رتبه پنجم را از آن خود کند.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه کاشان در شاخص کیفیت تولید علم رتبه چهارم و کمیت تولید علم رتبه هفتم کشوری و در دیپلماسی علمی نیز رتبه دهم را کسب نموده است.

وی از دیگر شاخص های مهم این نظام رتبه بندی را فعالیت های اجتماعی ذکر کرد و افزود: بر اساس این نظام رتبه بندی دانشگاه کاشان در فعالیت های اجتماعی رتبه هفتم کشوری را ازآن خود کرده است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: دانشگاه کاشان در فعالیت های اجتماعی حوزه علوم فنی و مهندسی هم در رتبه ششم کشوری قرار گرفته است.

دکتر منعم زاده اظهار داشت: در این نظام رتبه بندی همچنین دانشگاه کاشان در کیفیت تولید علم در حوزه علوم پایه هم رتبه دهم کشوری را به دست آورده است.

http://www.ghatreh.com/news/nn42955582