انتخاب دکتر مهران رضایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه کاشان به عنوان استاد جوان کارآفرین دانشگاهی کشور

۰۶ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۵
تعداد بازدید:۱۷۱۶۳

 

 

دکتر مهران رضایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه کاشان به عنوان استاد جوان منتخب سال 1397 انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران معرفی شد.

https://kashanu.ac.ir/fa/news/8537/