خیرین دانشگاه

نام نام خانوادگیعنوان پروژه سال شروعسال خاتمهimageName
  
خانم زیبا تفضلیمشارکت در احداث دانشکده مهندسی مکانیک و مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه کاشانTafazzoli.jpg
دکتر عباس مازوچیاحداث یادمان شهدای گمنام به مساحت 2000 متر در دانشگاه کاشانmazoochi.jpg
سید علی آرزه گراحداث سالن بدنسازی به مساحت 400 متر مربع در دانشگاه کاشان13881388arezegar.jpg
حاج احمد امامی کاشانیاحداث خوابگاه دخترانه تحصیلات تکمیلی به مساحت 1200متر مربع در دانشگاه کاشان13881389emami.jpg
پروفسور رضا ارشدی خزاقیاحداث ساختمان تحصیلات تکمیلی (آزمایشگاههای مرکزی) به مساحت 2600 متر مربع در دانشگاه کاشان13891391arshadi.jpg
مهندس مجید راهباحداث خوابگاه و تاین تجهیزات خوابگاه امامی کاشانی در دانشگاه کاشان13891391raheb.jpg
مهندس عباس خامچیانمشارکت در احداث سالن ورزشی پردیس خواهران در دانشگاه کاشان13901391khamechean.jpg
سید حسین لاجوردیاحداث سالن ورزشی لاجوردی پردیس خواهران در دانشگاه کاشان13901391lajevardi.jpg
علیرضا عصار کاشانیاحداث خوابگاه عصار مخصوص متاهلین در دانشگاه کاشان13901392assar.jpg
سید مرتضی هاشمیاناحداث خوابگاه متاهلین هاشمیان به مساحت 1100 متر مربع در دانشگاه کاشان13911393hashemean.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.