خیرین دانشگاه

نام نام خانوادگیعنوان پروژه سال شروعسال خاتمهimageName
  
امیرحسین ترکیاناحداث خوابگاه به مساحت 800 مترمربع در دانشگاه کاشان13941397torkean.jpg
حاج احمد امامی کاشانیاحداث خوابگاه دخترانه تحصیلات تکمیلی به مساحت 1200متر مربع در دانشگاه کاشان13881389emami.jpg
حاج علی کتابچیمشارکت در احداث دانشکده مهندسی به مساحت 5500 مترمربع در دانشگاه کاشان13921396ketabchiali.jpg
حاج مهدی کتابچیمشارکت در احداث دانشکده مهندسی به مساحت 5500 مترمربع در دانشگاه کاشان13921396ketabchimahdi.jpg
خانم زیبا تفضلیمشارکت در احداث دانشکده مهندسی مکانیک و مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه کاشانTafazzoli.jpg
دکتر عباس مازوچیاحداث یادمان شهدای گمنام به مساحت 2000 متر در دانشگاه کاشانmazoochi.jpg
دکتر علیمحمد ساتراحداث دانشکده مهندسی به مساحت 5500 مترمربع در دانشگاه کاشان13931396sater.jpg
سید حسین لاجوردیاحداث سالن ورزشی لاجوردی پردیس خواهران در دانشگاه کاشان13901391lajevardi.jpg
سید علی آرزه گراحداث سالن بدنسازی به مساحت 400 متر مربع در دانشگاه کاشان13881388arezegar.jpg
سید مرتضی هاشمیاناحداث خوابگاه متاهلین هاشمیان به مساحت 1100 متر مربع در دانشگاه کاشان13911393hashemean.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.