ریاست دانشگاه دکتر زراعت

 

 

 

پروفسور عباس زراعت

رئیس دانشگاه کاشان


محل تولد: کاشان- 1344

استاد تمام (پروفسور)، پایه سی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

تلفن :  03155912100
                       03155912120           

Email: zeraat@kashanu.ac.ir

 

رزومه

 

الف) سوابق تحصیلی:

دیپلم: علوم تجربی، دبیرستان امام خمینی کاشان، 1363

کارشناسی: حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1363-1367

کارشناسی ارشد: حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1367-1369

عنوان پایان نامه: حریم املاک                              استاد راهنما: دکتر علیرضا فیض

دکترا: حقوق اسلامی، دانشگاه تهران 1370-1374

عنوان رساله: جرم سیاسی در حقوق اسلام و ایران         استاد راهنما: دکتر علیرضا فیض- دکتر محمد آشوری

دکترا: رشته حقوق جزا و جرم شناسی، کشور انگلستان

عنوان رساله: بررسی تطبیقی حقوق کیفری فرانسه و ایران

ب) سوابق فعالیت‌های اجرایی

معاون اداری و مالی دانشگاه کاشان

قائم مقام دانشگاه کاشان

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

مدیر گروه حقوق دانشگاه کاشان

رئیس کمیته جذب کمک‌های مردمی دانشگاه کاشان

مؤسس کمیته خیّرین دانشگاه کاشان

عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه کاشان

عضو هسته گزینش کارکنان دانشگاه کاشان

عضو شورای اسلامی شهر کاشان

نماینده هیأت امناء در کمیته اجرایی کارکنان دانشگاه کاشان

عضو هیأت امنای دانشگاه کاشان

عضو هیأت ممیزه دانشگاه­های کاشان و شهرکرد

عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان کاشان

عضو کمیته حقوقی سند چشم انداز کاشان

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه کاشان

عضو کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه کاشان

عضو هیأت امنای ستاد توسعه دانشگاه کاشان

عضو هیأت امنای بنیاد نخبگان سعیدی

نماینده وزیر عتف در هیأت امنای چند دانشگاه

دبیر هیأت امنای دانشگاه کاشان

رئیس هیأت اجرایی جذب اساتید دانشگاه کاشان

رئیس هیأت ممیزه دانشگاه کاشان

عضو کانون ملّی فرش (معاونت علمی ریاست جمهوری)

عضو کانون گل محمدی وگیاهان معطر (معاونت علمی ریاست جمهوری)

ج) سوابق آموزشی:

تدریس در دانشگاه کاشان از سال 1369

تدریس آموزش ضمن خدمت قضات دادگستری

 آموزش کارگاه‌های مختلف کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها

 تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های مختلف کشور.

د) دروس تدریس شده

1. کارشناسی: فقه - اصول - حقوق جزا- آیین دادرسی کیفری - ادله اثبات دعوا

2. کارشناسی ارشد: فقه، اصول، حقوق جزای تطبیقی، آئین دادرسی کیفری، حقوق جزای اقتصادی و ....

3. دکتری: آئین دادرسی کیفری تطبیقی- حقوق جزا - فقه

ه‍‌) سوابق پژوهشی:

1. کتب

آیین دادرسی کیفری 1، انتشارات قانون مدار، کتاب درسی دوره کارشناسی رشته حقوق

آیین دادرسی کیفری 2، انتشارات قانون مدار، کتاب درسی دوره کارشناسی رشته حقوق

آیین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول وقواعد، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی رشته فقه و حقوق اسلامی، چاپ ششم

شرح قانون آیین دادرسی کیفری، ج 1، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق و جزا و جرمشناسی، چاپ پنجم

شرح قانون آیین دادرسی کیفری، ج 2، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق و جزا و جرمشناسی، چاپ پنجم

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، کتاب کاربردی برای قضات و وکلا و آزمون‌های وکالت و قضاوت، چاپ پنجم

اصول آیین دادرسی کیفری، انتشارات مجد، کتاب کمک درسی برای دانشجویان رشته حقوق

درس‌هایی از آیین دادرسی، انتشارات اندیشه‌های حقوقی، کتاب درسی برای دانشجویان ارشد حقوق، مجموعه مقالات

کلیات حقوق، انتشارات اندیشه‌های حقوقی، کتاب درسی دوره کارشناسی رشته حقوق

مقدمه علم حقوق، انتشارات جنگل، کتاب درسی دوره کارشناسی رشته حقوق

حقوق جزا عمومی تطبیقی، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، جرایم علیه اشخاص، انتشارات ققنوس، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، جرایم علیه اموال، انتشارات ققنوس، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، جرایم علیه امنیت، انتشارات ققنوس، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

حقوق جزای عمومی 1 ، انتشارات ققنوس، کتاب درسی رشته حقوق، چاپ چهارم

حقوق جزای عمومی 2، انتشارات ققنوس، کتاب درسی رشته حقوق، چاپ چهارم

حقوق جزای اختصاصی 1، جرایم علیه اشخاص، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی رشته حقوق، چاپ پنجم

حقوق جزای اختصاصی 2، جرایم علیه اموال، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی رشته حقوق

حقوق جزای اختصاصی 3، جرایم علیه امنیت، انتشارات جنگل، کتاب درسی رشته حقوق

جرایم علیه اداره عمومی کشور و دادگستری، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

درآمدی بر علوم جنائی، انتشارات جنگل، کتاب درسی رشته حقوق

نظریه بطلان در آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات ققنوس، کتاب کاربردی برای حقوق دانان و آزمون قضاوت، وکالت و کارشناسی ارشد، چاپ دهم

شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات، انتشارات ققنوس، چاپ چهارم

شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج 1، انتشارات ققنوس، چاپ پنجم

شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج 2، انتشارات ققنوس، چاپ پنجم

شرح قانون مجازات اسلامی، قصاص، انتشارات ققنوس، چاپ پنجم

شرح قانون مجازات اسلامی، دیات 1، انتشارات ققنوس، چاپ پنجم

شرح قانون مجازات اسلامی، دیات 2، انتشارات ققنوس، چاپ پنجم

شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات 1، انتشارات ققنوس، چاپ هفتم

شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات 2، انتشارات ققنوس، چاپ هفتم

شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات 3، انتشارات ققنوس، چاپ هفتم

محشای قانون آئین دادرسی مدنی، انتشارات ققنوس، چاپ چهارم

شرح قانون آئین دادرسی مدنی، انتشارات خط سوم، کاربردی و آموزشی، چاپ سوم

آئین دادرسی مدنی، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی رشته فقه و حقوق اسلامی، چاپ پنجم

فرهنگ اصطلاحات حقوق عربی، انتشارات خط سوم، کتاب درسی رشته حقوق، چاپ دوم

فرهنگ چهار زبانه حقوقی، انتشارات اندیشه حقوقی

آشنایی با قانون اساسی، انتشارات دانش پذیر، چاپ دهم

حقوق برای همه، انتشارات فیض، کاربردی و آموزشی

درس‌هایی از حقوق جزای عمومی، اندیشه‌های حقوقی، مجموعه مقالات و درس‌های کارشناسی ارشد حقوق جزا

درس‌هایی از حقوق جزای اختصاصی، اندیشه‌های حقوقی، مجموعه مقالات و درس‌های کارشناسی ارشد حقوق جزا

ادله اثبات دعوا، انتشارات قانون مدار، کتاب درسی کارشناسی حقوق، چاپ دوم

حقوق کیفری مواد مخدر(ویرایش جدید)، انتشارات ققنوس، کتاب درسی کارشناسی حقوق

جرم سیاسی، انتشارات ققنوس، پایان نامه دکتری

قواعد فقه مدنی، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی حقوق، چاپ سوم

حقوق کیفری کار، انتشارات جنگل، کتاب کاربردی و آموزشی

حقوق کار، انتشارات اندیشه‌های حقوقی، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق، چاپ دوم

تحلیل آرا، قوه قضائیه، کاربردی، ویژه قضات

آئین دادرسی کیفری 3، انتشارات قانون مدار، 1392

اصول فقه 1، انتشارات دانش پذیر، شرح الوسیط، کتاب درسی دوره کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

اصول فقه 2، انتشارات دانش پذیر، شرح الوسیط، کتاب درسی دوره کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

اصول فقه 3، انتشارات دانش پذیر، شرح الوسیط، کتاب درسی دوره کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

اصول فقه 4، انتشارات دانش پذیر، شرح الوسیط، کتاب درسی دوره کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

متون فقه 1، انتشارات خط سوم، شرح لمعه (عقود)، کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق، چاپ چهارم

متون فقه 2، انتشارات خط سوم، شرح لمعه (نکاح)، کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق، چاپ چهارم

متون فقه 3، انتشارات خط سوم، شرح لمعه (ارث)، کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق، چاپ چهارم

متون فقه 4، انتشارات خط سوم، شرح لمعه (حدود)، کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق، چاپ چهارم

متون فقه 5، انتشارات خط سوم، شرح بقیه مباحث لمعه، کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق، چاپ دوم

ترجمه و شرح کنزالعرفان. ج 1، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق اسلامی

ترجمه و شرح کنزالعرفان. ج 2، انتشارات اندیشه‌های حقوقی، 1391

فقه استدلالی، عقود و قراردادها، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق

فقه استدلالی، نکاح و طلاق، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق

شرح مکاسب، خیار مجلس و حیوان، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، چاپ سوم

شرح مکاسب، خیار شرط، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، چاپ سوم

شرح مکاسب خیار عیب، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، چاپ سوم

معاطات، شرح مکاسب، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی کارشناسی ارشد فقه و حقوق، چاپ سوم

شرح مبسوط مکاسب، شرایط عقد بیع، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه

شرح مبسوط مکاسب، شرایط طرفین قرارداد، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه

شرح مبسوط مکاسب، عقد فضولی، انتشارات جنگل، 1392

اصول فقه، الفاظ، انتشارات حقوق اسلامی، شرح اصول فقه مظفر، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه، چاپ دهم

اصول فقه، مباحث ادله، انتشارات حقوق اسلامی، شرح اصول فقه مظفر، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه، چاپ دهم

اصول فقه، مباحث اصول عملی، انتشارات حقوق اسلامی، شرح اصول فقه مظفر، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه، چاپ دهم

مبانی استنباط حقوق، انتشارات میزان، 1391

بطلان در آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، 1391

ترجمه و شرح الموجز 1، انتشارات حقوق اسلامی، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و حوزه‌های علمیه، چاپ یازدهم

ترجمه و شرح الموجز 2، انتشارات حقوق اسلامی، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و حوزه‌های علمیه، چاپ یازدهم

اصول الاستنباط، انتشارات حقوق اسلامی، کتاب درسی کارشناسی ارد حقوق اسلامی، چاپ پانزدهم

ترجمه و شرح عناوین 1، انتشارات جنگل، ویراش جدید، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه، چاپ سوم

ترجمه و شرح عناوین 2، انتشارات جنگل، ویراش جدید، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی وفقه، چاپ سوم

ترجمه و شرح عناوین 3، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه، چاپ سوم

تحریر العناوین، انتشارات جنگل، 1391

فقه 2، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

فقه 3، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

فقه 6، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

حقوق جزای عمومی 1، بر اساس قانون جدید، انتشارات جنگل، 1392

حقوق جزای عمومی 2، بر اساس قانون جدید، انتشارات جنگل، 1392

جرایم علیه اشخاص، بر اساس قانون جدید، انتشارات جنگل، 1392

جرایم علیه مالکیت، بر اساس قانون جدید، انتشارات جنگل،1392

شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، بر اساس قانون جدید، 1392

شرح مختصر قانون مجازات اسلامی- 1375-1392

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، حدود، ج1، انتشارات جنگل، 1392

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، حدود، ج2، انتشارات جنگل، 1392

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، دیات، جلد 1، انتشارات جنگل، 1392

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، دیات، جلد 2، انتشارات جنگل، 1392

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، دیات، جلد 3، انتشارات جنگل، 1393

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، دیات، جلد 4، انتشارات جنگل، 1394

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، دیات، جلد 5، انتشارات جنگل، 1395

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، قصاص، جلد 1، انتشارات جنگل، 1392

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، قصاص، جلد 2، انتشارات جنگل، 1393

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، کلیات، جلد 1، انتشارات جنگل، 1392

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، کلیات، مواد 1 تا 25، انتشارات جنگل، 1395

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، کلیات، مواد 25 تا 56، انتشارات جنگل، 1395

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، کلیات، مواد 56 تا 95، انتشارات جنگل، 1396

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، کلیات، ادله اثبات دعوا، انتشارات جنگل، 1396

ترجمه و شرح الوسیط فی اصول الفقه، جلد 1، انتشارات جنگل، 1392

ترجمه و شرح الوسیط فی اصول الفقه، جلد 2، انتشارات جنگل، 1392

نظام وقف در دوران معاصر، دانشگاه کاشان،1392

مبانی آیین دادرسی کیفری، جلد 1، انتشارات جنگل، 1396

مبانی آیین دادرسی کیفری، جلد 2، انتشارات جنگل، 1396

ترجمه و شرح جواهر الکلام، دیات، جلد 1، زیر چاپ.

ترجمه و شرح جواهر الکلام، دیات، جلد 2، زیر چاپ.

آیین دادرسی کیفری به زبان ساده، میزان، زیرچاپ.

2. مقالات

تفاوت ارزش دیه، مجله علوم انسانی، دانشگاه سمنان

جرم اهانت به مقدسات دینی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

جرم سب النبی، مجله مطالعات اسلامی، دانشگاه مشهد

جرم آدم ربائی و مخفی کردن دیگری، مجله مفید، دانشگاه مفید

رشد کیفری، مجله علوم انسانی، دانشگاه سمنان

توبه عذر معاف کننده مجازات، مجله مطالعات اسلامی، دانشگاه مشهد

گذشت در جرایم قابل گذشت، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

نظریه بطلان، مجله علوم انسانی، دانشگاه سمنان

اعاده دادرسی در امور کیفری، مجله مدرس، دانشگاه تربیت مدرس

شهادت اقربا و خادم و مخدوم، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

قاعده قرعه، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

تعارض اصل و ظاهر، مجله علوم انسانی، دانشگاه سمنان

جرایم سایبری، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

شرط مقدار، مجله مطالعات اسلامی دانشگاه مشهد

حدود اعتبار تصمیمات مراجع قضایی غیر صالح، مجله پیام آموزش، قوه قضائیه

 مشروعیت دادگاه انقلاب، مجله دادرسی، سازمان قضائی نیروهای مسلح

فردی کردن ولایی مجازات ها، مجله دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

تجدید جلسات دادرسی کیفری، مجله پیام آموزش، قوه قضائیه

مصونیت شغلی وکلای دادگستری، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، مجله پیام آموزش، قوه قضائیه

خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، مجله پیام آموزش، قوه قضائیه

احتساب مدت بازداشت موقت، پیام آموزش، قوه قضائیه

تأثیر مالکیت در دعوای خلع ید، پیام آموزش، قوه قضائیه

جرم محال، مجله دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

تفاوت جرم نظامی وعادی، مجله دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

 معاونت در جرم، مجله دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

فاعل معنوی جرم، مجله دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، مجله دادرسی (سه شماره)، معاونت قضایی نیروی مسلح

اثر مستی در مسئولیت کیفری، مجله دادرسی سازمان قضایی نیروی مسلح

رضایت و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، مجله دادرسی سازمان قضایی نیروی مسلح

 گذشت در جرایم غیر قابل گذشت، مجله حقوقی و قضایی دادگستری

ملاک تعیین جرایم قابل گذشت، مجله عدالت آرا

معمای جرایم قابل گذشت، پیام آموزش، قوه قضائیه

تأملاتی در مورد گذشت، پیام آموزش، قوه قضائیه

مازاد دیه، مجله حقوقی و قضایی دادگستری

 اخلال در نظم دادگاه، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز

قتل فرزند توسط مادر، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز

دعاوی کیفری تصرف عدوانی، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز

مسئولیت بیت المال در مورد دیه بیگانگان، مجله حقوقی و قضایی دادگستری

وحدت جهانی حقوق، مجله اطلاعات حقوقی و اقتصادی

رابطه انتقال مال غیر و عقد فضولی، مجله دانشگاه مشهد

مفهوم قید، مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان

تاثیر خلوص مود مخدر در جرای مواد مخدر، مجله حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

مفهوم کارمند در حقوق جزا، مجله تحقیقات کیفری دانشگاه علوم رضوی

فردی کردن ولایی مجازات ها، مجله دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح

 عدم رعایت شرایط دفاع مشروع، مجله دانشگاه علوم قضایی

تعدد معنوی جرم و رابطه آن با عناوین مشابه، مجله حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

قاعده جبّ، مجله حقوق اسلامی

عوامل اعتیاد، سمینار اعتیاد، دانشگاه کاشان

موانع پیشرفت علوم انسانی، سمینار تحول در علوم انسانی، دانشگاه کاشان

وقف خمس و زکات برای اهداف آموزشی، سمینار وقف در آموزش عالی، دانشگاه کاشان

تاثیر اندیشه‌های ملامحسن فیض کاشانی در قانون مجازات اسلامی، مجله کاشان شناخت

تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر، آموزه‌های حقوق کیفری، پاییز و زمستان 1394، شماره 10.

مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1394، شماره 13.

تعارض ادلّه اثبات کیفری، پیامدها و راهکارها، پژوهشنامه حقوق کیفری، پاییز و زمستان 1393، شماره 10.

مفهوم قید؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان 1391، شماره 6.

و) عناوین پایان نامه‌های ارشد و دکتری

ضمانت اجرای تخلف از اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی، یاسر جشنی

قواعد عمومی حاکم بر جرایم مستوجب قصاص و دیات، مهدی آزاد پور

حق مکتسب در حقوق کیفری، زمانی

قاعده مقتضی و مانع، احمد احسانی فر

اصل علنی بودن محاکمات کیفری، سمیه زارع

قراردادهای طراحی، تهیه، تجهیزات و ساخت، حجت ا... عرفانی

ارزش‌های اثباتی ادله علمی، مونا جمالی

جایگاه ادله و تعارض آنها، محمد خندستان

طلب پولی موجل، مونا جمالی

شرط شمن ایقاع، سرور مهتری

بازداشت موقت، سمیه مقامی

حدود اختیارات قاضی در فردی کردن جرایم، صادق رحیمی

سوء نیت در جرایم علیه امنیت، سجاد فخری

صلاحیت کیفری، کاظم طالبی

بغی، سید نصرالله صالحی

جرایم علیه حقوق هنرمندان، هومن خرازیان

مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، مختاری

مسئولیت کیفری پرستاران، حسین دیدار

جرم مشهود، جبار محمدی

ابزارهای اسلامی تامین مالی، عمار زوینی

قاعده حذار، حمیدرضا حاجی زاده

قاعده اذن، حمیدرضا رستمی

تحولات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در زمینه تحقق دادرسی عادلانه؛ محمود اشرافی.

تکالیف شهروندی، نعمت‌الهی.

تحولات اثبات کیفری در حقوق ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی، 1392، محمد حسین اشراقی.

مبانی صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی، فاطمه وصالی.

ز) دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

بر پایی کارگاه‌های آموزشی برای کارشناسان حقوقی وزارت نیرو و قضات دادگستری در استان‌های مختلف کشور، تحلیل آراء دادگستری

ارائه مقاله آراء ملا محسن فیض کاشانی در کنگره ملا محسن فیض در دانشگاه کاشان.

ارائه سخنرانی موانع پیشرفت علوم انسانی در سمینار تحولات علوم انسانی

ارائه سخنرانی علل اعتیاد در سمینار اعتیاد

ارائه سخنرانی وقف خمس و زکات در سمینار وقف

کارگاه آموزشی حقوق در دانشگاه پیام نور واحدهای کاشان و آران و بیدگل

ح) سوابق و عناوین کسب شده:

احراز رتبه نخست در کانون وکلای دادگستری

احراز رتبه استاد نمونه در دانشگاه کاشان در چند سال

حراز رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در چند سال

احراز رتبه پژوهشگر نمونه استان اصفهان در چند سال

معرفی به عنوان پژوهشگر نمونه کشوری و اخذ لوح در چند سال

سابقه چند سال حضور در جبهه‌های جنگ و جانبازی

احراز رتبه استاد تمامی (پروفسور) در سال 1384

احراز بالاترین رای برای عضویت در اولین دوره شورای اسلامی شهر کاشان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در زمینه دعاوی حقوقی، تجاری، خانواده، ملکی، کیفری، ثبتی و ...