​زنگ اندیشگاه نظام علمی ما در دانشگاه کاشان برگزار شد

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۷ کد خبر : ۶۷۳۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۵

​زنگ اندیشگاه از سلسله کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه کاشان  با حضور وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

دکتر جعفر توفیقی داریان در این نشست با ارائه  آمار و گزارشی از روند  آموزش عالی کشور، مباحثی را در خصوص نگاهی که در نظام علمی آمده ایم و راهی که پیش رو داریم ارائه کرد.

وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری از دستاوردهای آموزش عالی را شکل گیری سرمایه انسانی، افزایش دسترسی به آموزش عالی و تنوع در نظام های عرضه آموزش عالی بیان کرد و گفت: ما با داشتن چهار میلیون و 800 دانشجو، انباشت دانشجو سرمایه انسانی بسیار قوی در کشور داریم که با بهره برداری از این استعدادها کشور می تواند منشاء تحولات باشد.

وی استقرار و توسعه زیرساخت های آموزشی، پژوهشی و فناوری را از دیگر دستاوردهای نظام علمی ایران بیان کرد و افزود: ارتقاء جایگاه علمی و تقویت انجمن ها و مجلات علمی نیز ارتقاء و رشد یافته و فرهنگ کارآفرینی توسعه پیدا کرده است.

وی با اشاره به روندهای آموزش عالی در جهان، بین المللی شدن فراگیر آموزش عالی، شبکه سازی بومی میان دانشگاه ها و تنوع رسالت ها و ماموریت های دانشگاه ها با تاکید بر توسعه پایدار و انعطاف پذیری تغییر رشته ها و مفاد برنامه های درسی را لازم دانست.

دکتر توفیقی افزایش رقابت بین دانشگاه ها برای جذب دانشجویان بین المللی را تأکید کرد و اظهار داشت: باید برای دانش برکردن جامعه از طریق افزایش دسترسی به دانش همگانی تلاش کرد و سعی شود توسعه اطلاعات و تولید محتوا شکل گیرد.

وی شکل گیری پیمان های آموزشی منطقه ای و بین المللی را لازم دانست و افزود: برای روند توسعه علمی مدل های جدید ارتباط دانشگاه و صنعت و افزایش نقل و انتقال و مبادله تولیدات و خدمات آموزشی و گشایش پردیس های دانشگاهی خارج از کشور باید شکل گیرد.

وی گسترش آموزش حرفه ای و کاربردی، میان رشته ای و فرا رشته ای در دانشگاه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دانشگاه ها باید ماموریت گرا، آینده نگر پویا و ضامن کیفیت باشند.

دکتر توفیقی، ساماندهی گسترش آموزش عالی در تعامل نزدیک با جامعه و بازار کار را از جمله راهکارهای نظام علمی بیان کرد و افزود: بازنگری در روش های برنامه ریزی آموزشی و درسی مبتنی بر نیازسنجی و تحلیل بازار کار با تاکید بر میان رشته ای و ضرورت رتبه بندی ، طبقه بندی و استانداردگرایی در آموزش عالی لازم است.

وی ایجاد موازنه در توانمندی های دانشی، مهارتی و بینشی دانشجویان ودانش آموختگان را لازم دانست و خاطر نشان کرد: نظام آموزشی ما بیشتر دانش محور است و باید نظام آموزشی شایستگی های مهارتی را به دانشجو منتقل کنند.

و برنامه ریزی برای بین المللی شدن آموزش عالی ایران را مورد تاکید قرار داد و افزود: توسعه همکاری های آموزشی و بین المللی با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر جهانی و پیوستن به سازمان های بین المللی آموزشی و اعتبار سنجی لازم است.

وی طراحی و استقرار نهادهای توسعه هیات علمی و توسعه مدیریت نسل های نوین دانشگاهی با دانشگاه های کارآفرین و دانشگاه های نسل سوم را از راهکارهای توسعه نظام علمی بیان کرد و گفت: زنجیره علم تا بازار(علم-فناوری و نوآوری) باید تکمیل گردد.

وی چشم انداز آموزش عالی را قابل رقابت در تراز جهانی، دانش آموختگانی با شایستگی های در تراز جهانی، تولید کننده دانش نو و اصیل و کاربردی و مورد استفاده عنوان کرد و افزود: دانشگاه تامین کننده دانش و فناوری مورد نیاز اقتصاد و صنعت و نقش آفرین در حل چالش های ملی و جهانی و بستراندیشه ورزی، نواندیشی و نظریه پردازی و مورد اعتماد مردم و مشکل گشا از چشم انداز آموزش عالی  است.

در پایان این نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.


نظر شما :