کسب رتبه نخست کتاب دانشجوی دانشگاه کاشان در جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور

کسب رتبه نخست کتاب دانشجوی دانشگاه کاشان در جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور

معاون فرهنگی دانشگاه کاشان گفت: کتاب "ادبیات داستانی جنگ در ایران" اثر مهدی سعیدی  دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان  رتبه اول، در بخش کتاب های هنری و ادبی  نخستین جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور را کسب کرد.


دکتر حسین ستار اظهار داشت: کتاب این دانشجوی موفق دانشگاه کاشان آبان سال 95 هم رتبه نخست جشنواره کتاب سال دانشجویی را کسب کرده بود.
نخستین جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان با حضور معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دانشگاه تهران برگزار ‌شد و برگزیدگان این رویداد فرهنگی و ادبی در سه بخش اجتماعی و سیاسی، دینی، اخلاقی، تربیتی و هنری و ادبی معرفی و تجلیل شدند.

موضوع اصلی این کتاب توصیف و تحلیل دگرگونی های مضمونی  و ترسیم رویکردهای عمده و جریان های متنوع ادبیات داستانی جنگ است. در کنار جریان شناسی ادبی، مهم ترین رمان ها و داستانهای کوتاه ادبیات جنگ نیز تحلیل روایی شده اند.

این کتاب در 392صفحه توسط انتشارت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در یک هزار تیراژ به چاپ رسیده است.